BUCHELT ERAZM

ur. 12.06.1934   -   zm. 12.09.2002

Instruktor teatralny, twórca i reżyser teatrów poezji, kierownik kabaretu, organizator imprez estradowych. Urodził się w Libuszy. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej wsi, uczęszczał do gimnazjum. Po maturze ukończył Studium Teatralne Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego, zdobywając zawód instruktora teatralnego. Pracował w tym charakterze w latach 1956-59 w Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola w Stalowej Woli, a następnie (do 1961 r.) w Domu Kultury Fabryki Maszyn Wiertniczych i Rafinerii w Gliniku Mariampolskim.

W latach 1961-69 był kierownikiem artystycznym Zakładowego Domu Kultury Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, a następnie (do roku 1975) pracował w Oddziale Wojewódzkim Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie. W roku 1975 wrócił do Stalowej Woli i ponownie pracował w latach 1975-76 jako instruktor teatralny. Następnie był organizatorem imprez w rzeszowskim Państwowym Przedsiębiorstwie Imprez Estradowych „Estrada”, instruktorem kulturalno-oświatowym w Ośrodku Kultury w Tyczynie i organizatorem imprez estradowych w spółce „Imprest” w Rzeszowie. Założył i prowadził wiele teatrów amatorskich i grup teatralnych. Był konsultantem i jurorem konkursów recytatorskich i festiwali teatralnych.

Jednym z jego najważniejszych osiągnięć twórczych było utworzenie, kierowanie i reżyserowanie Teatrem Słowa „Meluzyna” w Rzeszowie, w którym w ciągu kilku lat wystawił liczne spektakle poetyckie wg tekstów Gałczyńskiego, Majakowskiego, Osieckiej, Śliwiaka i innych. W swej pracy reżyserskiej, zwłaszcza z teatrami poezji, szeroko stosował metody Mieczysława Kotlarczyka – twórcy i teoretyka krakowskiego Teatru Rapsodycznego. Za czasów jego kierowania „Meluzyną” wystawiono pierwszy spektakl Rzeszowskiej Szopki Satyrycznej. Teatr słowa „Meluzyna” przekształcił się następnie w kabaret „Meluzyna”, funkcjonujący nadal po odejściu Buchelta.

Zmarł w Rzeszowie w 2002 roku.


Przejdź do grobu
SZELIGA BARBARA
zm. 31.12.2021
CHACHAJ TADEUSZ
zm. 15.12.2021
WIATROWICZ MAREK
zm. 06.12.2021
URBAN STANISŁAW
zm. 25.11.2021
GĘBOWIŚ FRANCISZEK
zm. 03.11.2021
WOŁCZYŃSKI CZESŁAW
zm. 06.11.2020
CIEŚLA TADEUSZ
zm. 31.10.2020
BRZOZA EMIL
zm. 15.09.2020
KUSZTYB STANISŁAW
zm. 22.08.2020
KRZYKWA ADAM
zm. 24.06.2020
PIEŃKOWSKI TADEUSZ
zm. 16.06.2020
BŁOŃSKI ZDZISŁAW
zm. 22.03.2019
SIKORSKI PIOTR
zm. 05.12.2018
KOCHAN KAZIMIERZ
zm. 19.09.2018
CZAJKOWSKA - CHMIELEWSKA ALICJA
zm. 13.11.2017
PLUTA KAZIMIERZ
zm. 25.01.2016
SZYMAŃSKI TADEUSZ
zm. 09.02.2015
SIEKANIEC STANISŁAW
zm. 15.12.2014
ATAMAN HELENA
zm. 17.09.2014
SURMA STANISŁAW
zm. 19.08.2014
SŁAWEK BOGDAN
zm. 22.11.2013
BERKOWICZ MARIAN
zm. 20.12.2012
BATOR MARIAN
zm. 28.07.2012
BERŁOWSKI TADEUSZ
zm. 19.06.2012
GRABARA TADEUSZ
zm. 12.01.2010
STECZKOWSKI STANISŁAW
zm. 07.01.2001
WOREK "ŻMUDA" JÓZEF
zm. 10.09.1983
BIENIAS MARIAN
zm. 22.11.1969
WIRTH JADWIGA
zm. 23.03.1962