Zakaz otwierania trumny


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

PSK.452-12-13/04
Stalowa Wola 07.05.2004r.


Zakład Pogrzebowy Memento Sp. z o.o.
ul. Ofiar Katynia 59a
37-450 Stalowa Wola


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. dz. U. Nr. 90 z 1998r. poz. 575 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr. 126. poz. 1384 z późn. zm.), informuje:

Stosownie do § 6.2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783) - "Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać". W świetle powyższego zakazu, proszę o informowanie o tym fakcie organizatorów ceremonii pogrzebowych i rodziny zmarłych. Jednocześnie zobowiązuję się właściciela zakładu wykonywującego usługi pogrzebowe o umieszczenie tej informacji w widocznym miejscu zakładu i jej przestrzeganie.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny