Montaż nagrobków - wytyczne


Montaż nagrobków na terenie Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli może odbywać się po wcześniejszym złożeniu Wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.
Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego pod adresem: cmentarz.memento.com.pl, na którym należy założyć konto firmowe do obsługi prowadzenia prac budowlanych. Za pośrednictwem systemu informatycznego Administrator Cmentarza ma 14-dniowy termin na weryfikację wniosku i wydanie decyzji na prowadzenie prac. W przypadku odmowy należy nanieść poprawki, a termin weryfikacji wniosku może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.
W celu założenia konta na obsługę wniosków należy skontaktować się z Administracją Cmentarza.

Zasady ogólne

Zgodnie z § 4 pkt. 1 Regulaminu Cmentarza Komunalnego na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

Nagrobek urnowy

Maksymalny wymiar podstawy nagrobka - długość: 0,80 m, szerokość: 0,70 m

Nagrobek ziemny

Maksymalny wymiar podstawy nagrobka - długość: 2,10 m, szerokość: 1,10 m

Nagrobek murowany 1 lub 2 osobowy

Maksymalny wymiar podstawy nagrobka - długość: 2,55 m, szerokość: 1,25 m

Nagrobek murowany 3 lub 4 osobowy

Maksymalny wymiar podstawy nagrobka - długość: 2,55 m, szerokość: 2,25 m

Odstępy pomiędzy nagrobkami

Minimalny odstęp pomiędzy sąsiadującymi nagrobkami powinien wynosić 0,50 m wyłączając zagospodarowane otoczenie grobu np. kostką brukową.

Otoczenie nagrobka

Zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia nagrobka płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szkliwionych. Do zagospodarowania otoczenia nagrobka mogą być użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana.

WYJĄTKI

Administracja Cmentarza Komunalnego zastrzega sobie prawo do zmiany wytycznych, szczególnie w starszych częściach cmentarza.