SIEKANIEC STANISŁAW

ur. 20.11.1939   -   zm. 15.12.2014

Stanisław Siekaniec urodził się 20 listopada 1939 roku w Dynowie, w rodzinie chłopskiej. W tym mieście ukończył szkołę podstawową, a potem zaczął uczęszczać do zawodowej szkoły metalowej. Po rozwiązaniu tej placówki przeniósł się do szkoły zawodowej w Stalowej Woli. Wtedy jeszcze nie wiedział, że los zwiąże go z tym młodym miastem. W październiku 1956 roku siedemnastoletni Stanisław podjął pracę ślusarza w Hucie Stalowa Wola. Potem dwuletnia służba wojskowa i powrót do Huty. Zaocznie podjął i ukończył naukę w stalowowolskim technikum mechanicznym dla pracujących. Po paru latach nauki zaczął pracować jako konstruktor w hutniczej prototypowni. W 1967 roku, chcąc poprawić warunki materialne swojej rodziny, przeniósł się do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego ,,Delta” w Gorzycach. Siedem lat później wrócił do Huty, pracował jako konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych funkcjonującym przy Hucie. W marcu 1994 roku przeszedł na emeryturę ze stanowiska specjalisty gospodarki narzędziowej. Taki jest w skrócie życiorys zawodowy Stanisława. Można jeszcze dodać, że przez lata prowadził własny punkt usługowy: nabijania nabojów do syfonów z wodą sodową. Wyczynowo uprawiał lekką atletykę w Stali Stalowa Wola, rzucał oszczepem. Ale w historii Stalowej Woli zapisał się jako pierwszy fraszkopisarz. Zaczął od pisania wierszy satyrycznych i fraszek. Pierwszy zbiorek fraszek wydał z pomocą Huty w 1988 roku. W tym czasie miał już za sobą publikacje swoich utworów m.in. w gazecie zakładowej Huty Stalowej Woli ,,Socjalistyczne    Tempo”, w ,,Profilach”, ,,Nowinach”, ,,Twórczości Robotniczej”, ,,Tygodniku Nadwiślańskim”. Później opublikował swe utwory w cyklicznych stalowowolskich almanachach poetyckich ,,Spojrzenia”, jej nakładem ukazały się Jego dwa tomiki fraszek i wierszy ,,Zatrzymane w kadrze”. W latach 90 zeszłego stulecia i po roku 2000 ukazywały się Jego fraszki i wiersze w wielu pismach, a także emitowano je w Polskim Radio. Pod koniec lat 90 był dwukrotnie nagradzany w konkursie poetyckim ,,Wrzeciono”. Po wydaniu tomiku zatytułowanego ,,Wybór fraszek i wierszy”, w 2004 roku został uhonorowany nagrodą literacką Stalowej Woli ,,Gałązka Sosny”. Był mistrzem szybkich skojarzeń słowno-sytuacyjnych, fraszkami potrafił zaskakiwać niemal w każdej chwili, sypał nimi jak z rękawa. Przez ostatnie lata chorował, ale nie opuszczała Go pogoda ducha. Ojciec stalowowolskiej fraszki, Stanisław Siekaniec, odszedł od nas 15 grudnia 2014 roku, będzie pochowany w tym mieście, z którym związał prawie całe swoje dorosłe życie; tu mieszkał, tu się ożenił ze stalowianką, tu urodziło się jego dwoje dzieci. I w Stalowej Woli dokonywało się całe Jego twórcze życie. Będzie Go brakować. Cześć Jego pamięci.


Przejdź do grobu
SZELIGA BARBARA
zm. 31.12.2021
CHACHAJ TADEUSZ
zm. 15.12.2021
WIATROWICZ MAREK
zm. 06.12.2021
URBAN STANISŁAW
zm. 25.11.2021
GĘBOWIŚ FRANCISZEK
zm. 03.11.2021
WOŁCZYŃSKI CZESŁAW
zm. 06.11.2020
CIEŚLA TADEUSZ
zm. 31.10.2020
BRZOZA EMIL
zm. 15.09.2020
KUSZTYB STANISŁAW
zm. 22.08.2020
KRZYKWA ADAM
zm. 24.06.2020
PIEŃKOWSKI TADEUSZ
zm. 16.06.2020
BŁOŃSKI ZDZISŁAW
zm. 22.03.2019
SIKORSKI PIOTR
zm. 05.12.2018
KOCHAN KAZIMIERZ
zm. 19.09.2018
CZAJKOWSKA - CHMIELEWSKA ALICJA
zm. 13.11.2017
PLUTA KAZIMIERZ
zm. 25.01.2016
SZYMAŃSKI TADEUSZ
zm. 09.02.2015
ATAMAN HELENA
zm. 17.09.2014
SURMA STANISŁAW
zm. 19.08.2014
SŁAWEK BOGDAN
zm. 22.11.2013
BERKOWICZ MARIAN
zm. 20.12.2012
BATOR MARIAN
zm. 28.07.2012
BERŁOWSKI TADEUSZ
zm. 19.06.2012
GRABARA TADEUSZ
zm. 12.01.2010
BUCHELT ERAZM
zm. 12.09.2002
STECZKOWSKI STANISŁAW
zm. 07.01.2001
WOREK "ŻMUDA" JÓZEF
zm. 10.09.1983
BIENIAS MARIAN
zm. 22.11.1969
WIRTH JADWIGA
zm. 23.03.1962