Ubezpieczenie grobów


Zarządca Cmentarza Komunalnego nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody dotyczące poszczególnych grobów zlokalizowanych na tym terenie, spowodowane przez osoby trzecie oraz działanie siły wyższej (wichury, nawałnicy, powodzi itp.). Groby pozostają we władaniu poszczególnych osób uprawnionych. W celu zabezpieczenia grobów przed tego rodzaju zdarzeniami należy grób indywidualnie ubezpieczyć w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.