Menu

Opłaty

1. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego:  
 • Grób urnowy
 • Grób ziemny dziecka
 • Grób ziemny osoby dorosłej
 • Grób murowany dla jednej osoby
 • Grób murowany dla dwóch osób
 • Grób murowany dla trzech i więcej osób
162,00 zł
86,00 zł
216,00 zł
432,00 zł
648,00 zł
972,00 zł
2. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego "za życia": 
 • Grób urnowy
 • Grób ziemny osoby dorosłej
 • Grób murowany dla jednej osoby
 • Grób murowany dla dwóch osób
 • Grób murowany dla trzech i więcej osób
324,00 zł
432,00 zł
864,00 zł
1296,00 zł
1944,00 zł
3. Opłaty za dochowanie do istniejącego grobu rodzinnego: 
 • Trumny ze zwłokami
 • Urny z prochami
162,00 zł
 54,00 zł
4. Opłata za przedłużenie udostępnionego miejsca grzebalnego na dalsze 20 lat 
 • Grób urnowy
 • Grób ziemny dziecka
 • Grób ziemny osoby dorosłej
 • Grób murowany dla jednej osoby
162,00 zł
86,00 zł
216,00 zł
432,00 zł
 
5. Opłaty jednorazowe za przekształcenie miejsca grzebalnego: 
 • Grobu ziemnego na grób murowany dla jednej osoby
 • Grobu ziemnego na grób murowany dla dwóch osób
 • Grobu ziemnego na grób murowany dla trzech i więcej osób
432,00 zł
648,00 zł
972,00 zł
6. Opłaty za czynności kancelaryjno - terenowe, związane z wykonaniem:  
 • Ceremonii pogrzebowej
 • Grobu murowanego lub ziemnego
 • Nagrobka lub jego renowacji
 • Utwardzeniu otoczenia grobu
 • Otwarcia, zamknięcia lub przebudowy grobu murowanego
 • Ekshumacji
 • Przekazaniem prawa do grobu
 • Badania terenowego dotyczącego możliwości budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego 
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
 
Podany cennik obejmuje podatek od towarów i usług.