Menu

Opłaty

1. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego:

 • Grób urnowy
162,00zł
 • Grób ziemny dziecka
86,00 zł
 • Grób ziemny osoby dorosłej
216,00 zł
 • Grób murowany dla jednej osoby
432,00 zł
 • Grób murowany dla dwóch osób
648,00 zł
 • Grób murowany dla trzech i więcej osób
972,00 zł

2. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego "za życia":

 
 • Grób urnowy
324,00 zł
 • Grób ziemny osoby dorosłej
432,00 zł
 • Grób murowany dla jednej osoby
864,00 zł
 • Grób murowany dla dwóch osób
1296,00 zł
 • Grób murowany dla trzech i więcej osób
1944,00 zł

3. Opłaty za dochowanie do istniejącego grobu rodzinnego:

 
 • Trumny ze zwłokami
162,00 zł
 • Urny z prochami
54,00 zł

4. Opłata za przedłużenie udostępnionego miejsca grzebalnego na dalsze 20 lat":

 
 • Grób urnowy
162,00 zł
 • Grób ziemny dziecka
86,00 zł
 • Grób ziemny osoby dorosłej
216,00 zł
 • Grób murowany dla jednej osoby
432,00 zł

5. Opłaty jednorazowe za przekształcenie miejsca grzebalnego:

 
 • Grobu ziemnego na grób murowany dla jednej osoby
432,00 zł
 • Grobu ziemnego na grób murowany dla dwóch osób
648,00 zł
 • Grobu ziemnego na grób murowany dla trzech i więcej osób
972,00 zł

6. Opłaty za czynności kancelaryjno - terenowe, związane z wykonaniem: 

 
 • Ceremonii pogrzebowej
50,00 zł
 • Grobu murowanego lub ziemnego
50,00 zł
 • Nagrobka lub jego renowacji
50,00 zł
 • Utwardzeniu otoczenia grobu
50,00 zł
 • Otwarcia, zamknięcia lub przebudowy grobu murowanego
50,00 zł
 • Ekshumacji
50,00 zł
 • Przekazaniem prawa do grobu
50,00 zł
 • Badania terenowego dotyczącego możliwości budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego
50,00 zł

Podany cennik obejmuje podatek od towarów i usług.