Organizacja pogrzebu


Dla większości z nas informacja o utracie bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Dlatego znając ten problem przygotowaliśmy Państwu informator, który w tej ciężkiej chwili pomoże w organizacji pogrzebu na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Jeśli zgon nastąpi w domu

 1. Wezwać lekarza aby stwierdził zgon.
  1. Stwierdzenie zgonu - zasada ogólna. Jest zasadą, iż stwierdzenie zgonu oraz wystawianie karty zgonu powinien dokonać lekarz, który leczył chorego w jego ostatniej chorobie. Mowa tu o lekarzu, który jako ostatni, w okresie 30 dni poprzedzających zgon, udzielił choremu pomocy, najczęściej jest to lekarz rodzinny.
  2. Stwierdzenie zgonu - zasady szczególne. W przypadku, gdy lekarz rodzinny nie może stwierdzić zgonu obowiązek ten spoczywa na innym lekarzu. Dotyczy to sytuacji, gdy nie można ustalić, który z lekarzy udzielił jako ostatni pomocy zmarłemu lub, jeżeli lekarz rodzinny zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania. W praktyce najczęściej lekarzem wzywanym do nagłego wypadku lub zachorowania jest lekarz pogotowia ratunkowego. Jeżeli przybędzie on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, nie będzie właściwy do wystawienia karty zgonu. Powinien natomiast stwierdzić zgon w znaczeniu faktycznym i sporządzić dokument stwierdzenia zgonu. Dokument ten będzie podstawą do wystawienia karty zgonu dla innego właściwego lekarza. Jeżeli lekarz pogotowia wezwany do nagłego wypadku lub zachorowania zastał chorego jeszcze przy życiu i zdążył mu udzielić świadczenia leczniczego aczkolwiek nieskutecznie, a następnie pacjent zmarł, to lekarz ten będzie właściwym lekarzem do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.
 2. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu przewiezienia osoby zmarłej do naszej chłodni.
 3. Jeżeli przybyły na miejsce zgonu lekarz wystawił zaświadczenie stwierdzenia zgonu należy udać się do lekarza rodzinnego osoby zmarłej w celu otrzymania karty zgonu.
 4. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, który wyda akt zgonu.
 5. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy:
  • kartę zgonu,
  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby organizyjącej pogrzeb
  • legitymację ZUS zmarłego
  • odzież dla osoby zmarłej
 6. Po załatwieniu formalności pogrzebowych w biurze Memento otrzymacie Państwo zaświadczenie z ustalonym terminem pogrzebu, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej osoby zmarłej (jeśli zmarły jest osobą wierzącą). Ksiądz w kancelarii parafialnej podpisze zaświadczenie wyrazając tym samym zgodę na odprawienie pogrzebu.
 7. Nastęnie z w/w zaświadczeniem należy udać się do kancelarii parafii Trójcy Przenajświętszej, aby wynająć kaplicę w Kościele.
 8. Po zorganizowanym pogrzebie należy udać się do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
 9. Istnieje również możliwość, aby całość kosztów pogrzebowych została zrealizowana bezgotówkowo w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS.

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu

 1. Zgłaszacie się Państwo do szpitala po kartę zgonu.
 2. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, który wyda akt zgonu.
 3. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy:
  • kartę zgonu,
  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby organizyjącej pogrzeb
  • legitymację ZUS zmarłego
  • odzież dla osoby zmarłej
 4. Po załatwieniu formalności pogrzebowych w biurze Memento otrzymacie Państwo zaświadczenie z ustalonym terminem pogrzebu, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej osoby zmarłej (jeśli zmarły jest osobą wierzącą). Ksiądz w kancelarii parafialnej podpisze zaświadczenie wyrazając tym samym zgodę na odprawienie pogrzebu.
 5. Nastęnie z w/w zaświadczeniem należy udać się do kancelarii parafii Trójcy Przenajświętszej, aby wynająć kaplicę w Kościele.
 6. Po zorganizowanym pogrzebie należy udać się do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.
 7. Istnieje również możliwość, aby całość kosztów pogrzebowych została zrealizowana bezgotówkowo w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS.