ATAMAN HELENA

ur. 01.09.1941   -   zm. 17.09.2014

W wieku 73 lat zmarła 17 września Helena Ataman. Całe swoje życie zawodowe spędziła w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, w dużej mierze podporządkowując mu życie prywatne.

Uczestniczyła aktywnie w każdym wydarzeniu kulturalnym, bez względu na czas trwania i miejsce, zawsze dbając o dobry wizerunek i prestiż instytucji i działających w niej zespołów artystycznych. Ze względu na jej sumienność, odpowiedzialność, a także szczególnego rodzaju ciepło i poczucie humoru, była niezwykle lubiana przez współpracowników, członków zespołów, a także artystów gościnnie występujących w Stalowej Woli, nad którymi sprawowała iście matczyną opiekę. 

Szczególne więzi łączyły ją z ZPiT "Lasowiacy”, którego kilka pokoleń nieomal wychowała. Uczyła dzieci odpowiedniego zachowania na scenie i widowni, dbałości o kostiumy, rzetelności i punktualności, podczas występów pomagała przełamać tremę, radzić sobie z trudami artystycznych podróży. Dziś dla wielu dorosłych już ludzi pozostaje autorytetem. Przez długie lata była "dobrym duchem” tej placówki wspierając ją we wszystkich ważniejszych wydarzeniach.

Czas na emeryturze postanowiła poświęcić Klubowi Seniora "Jarzębinka”, którego była niekwestionowanym liderem. Od lat pełniła w nim funkcję prezesa. Wszystkie swoje talenty i zdolności przelała na współtowarzyszących jej seniorów, dla których organizowała cotygodniowe spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, dbała o to, by środowisko seniorów współpracowało na różnych płaszczyznach i pomagało sobie nawzajem. Dzięki niej, Klub nawiązał współpracę z bibliotekami stalowowolskimi i domami kultury na terenie powiatu stalowowolskiego.

Była mistrzynią w tworzeniu kwiatów z bibuły i umiejętnością tą dzieliła się ze wszystkimi. Rokrocznie wraz z klubowiczami przygotowywała prezenty mikołajowe dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli. Swoją energię spożytkowywała również w chórze działającym w Klubie Seniora "Promyk”. Jej umiejętność nawiązywania kontaktów sprzyjała współpracy z innymi klubami seniora. Za swą działalność Helena Ataman odznaczona została Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, jak również otrzymała tytuł "Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Przejdź do grobu
SZELIGA BARBARA
zm. 31.12.2021
CHACHAJ TADEUSZ
zm. 15.12.2021
WIATROWICZ MAREK
zm. 06.12.2021
URBAN STANISŁAW
zm. 25.11.2021
GĘBOWIŚ FRANCISZEK
zm. 03.11.2021
WOŁCZYŃSKI CZESŁAW
zm. 06.11.2020
CIEŚLA TADEUSZ
zm. 31.10.2020
BRZOZA EMIL
zm. 15.09.2020
KUSZTYB STANISŁAW
zm. 22.08.2020
KRZYKWA ADAM
zm. 24.06.2020
PIEŃKOWSKI TADEUSZ
zm. 16.06.2020
BŁOŃSKI ZDZISŁAW
zm. 22.03.2019
SIKORSKI PIOTR
zm. 05.12.2018
KOCHAN KAZIMIERZ
zm. 19.09.2018
CZAJKOWSKA - CHMIELEWSKA ALICJA
zm. 13.11.2017
PLUTA KAZIMIERZ
zm. 25.01.2016
SZYMAŃSKI TADEUSZ
zm. 09.02.2015
SIEKANIEC STANISŁAW
zm. 15.12.2014
SURMA STANISŁAW
zm. 19.08.2014
SŁAWEK BOGDAN
zm. 22.11.2013
BERKOWICZ MARIAN
zm. 20.12.2012
BATOR MARIAN
zm. 28.07.2012
BERŁOWSKI TADEUSZ
zm. 19.06.2012
GRABARA TADEUSZ
zm. 12.01.2010
BUCHELT ERAZM
zm. 12.09.2002
STECZKOWSKI STANISŁAW
zm. 07.01.2001
WOREK "ŻMUDA" JÓZEF
zm. 10.09.1983
BIENIAS MARIAN
zm. 22.11.1969
WIRTH JADWIGA
zm. 23.03.1962