Menu

Druki

 Zgłoszenie
prac cmentarnych
 
Przed przystąpieniem wykonania prac na terenie Cmenarza Komunalnego należy złożyć zgłoszenie prac cmentarnych w administracji cmentarza.
 

 Wniosek
o przeprowadzenie ekshumacji
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zawierający prośbę o wydanie zgody wraz z uzasadnieniem składa się do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.