Menu

SZARAMA BOGUSŁAW

ur. 02.04.1929 - zm. 03.11.2013

We wtorek 5 listopada 2013 pożegnaliśmy Bogusława Szaramę, inżyniera bardzo zasłużonego dla Stalowej Woli. Wykształcenie wyższe techniczne zdobył na Politechnice Krakowskiej. Całe swoje życie zawodowe związał z OBRMZiT Huty Stalowa Wola. Ośrodkiem, którego pracownicy opracowywali dokumentację, wykonywali modele, prototypy, prowadzili ich badania przed wdrożeniem do produkcji seryjnej w HSW. Pracował tam kwiat inteligencji technicznej, fanatycy techniki jak on. W OBRMZiT pracował kolejno na stanowiskach: referenta technicznego, kierownika sekcji planowania, konstruktora, głównego konstruktora, z-cy dyrektora ds. produkcji doświadczalnej OBRMZiT, głównego specjalisty ds. obsługi konstrukcyjnej. Łącznie przepracował w OBRMZiT 40 lat. Dorobek jego pracy zawodowej to wyroby, które opuściły ten zakład i pracowały przy wznoszeniu wielu inwestycji w kraju i za granicą. Był współtwórcą 15 patentów na nowe rozwiązania techniczne i prawie 100 projektów racjonalizatorskich. Twórcza praca inżyniera Bogusława Szaramy była bardzo wysoko oceniana i zaowocowała przyznaniem mu odznaczeń państwowych: Srebrnego Krzyża Zasługi (1976r.), Złotego Krzyża zasługi (1975r.), Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1980r.). Pracę zawodową łączył z działalnością na rzecz SIMP oraz FSNT-NOT. Przez 15 lat był przewodniczącym Oddziału SIMP w Stalowej Woli, również przez tyle lat był członkiem Rady FSNT-NOT w Tarnobrzegu. Był organizatorem Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Stalowej Woli oraz współorganizatorem Oddziału Wojewódzkiego NOT w Tarnobrzegu. Do dnia dzisiejszego lokalna kadra inżynierska korzysta z tych struktur. Za działalność stowarzyszeniową otrzymał najwyższe odznaki: Złotą Honorową Odznakę SIMP, Złotą Odznakę Honorową NOT, Honorową odznakę im. prof. H. Mierzejewskiego. Od 1990 roku był członkiem Honorowym SIMP.


Lokalizacja grobu: Z / D / 2