Menu

BUCHELT ERAZM

ur. 12.06.1934 - zm. 12.09.2002

Instruktor teatralny, twórca i reżyser teatrów poezji, kierownik kabaretu, organizator imprez estradowych. Urodził się w Libuszy. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej wsi, uczęszczał do gimnazjum. Po maturze ukończył Studium Teatralne Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego, zdobywając zawód instruktora teatralnego. Pracował w tym charakterze w latach 1956-59 w Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola w Stalowej Woli, a następnie (do 1961 r.) w Domu Kultury Fabryki Maszyn Wiertniczych i Rafinerii w Gliniku Mariampolskim.

W latach 1961-69 był kierownikiem artystycznym Zakładowego Domu Kultury Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, a następnie (do roku 1975) pracował w Oddziale Wojewódzkim Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie. W roku 1975 wrócił do Stalowej Woli i ponownie pracował w latach 1975-76 jako instruktor teatralny. Następnie był organizatorem imprez w rzeszowskim Państwowym Przedsiębiorstwie Imprez Estradowych „Estrada”, instruktorem kulturalno-oświatowym w Ośrodku Kultury w Tyczynie i organizatorem imprez estradowych w spółce „Imprest” w Rzeszowie. Założył i prowadził wiele teatrów amatorskich i grup teatralnych. Był konsultantem i jurorem konkursów recytatorskich i festiwali teatralnych.

Jednym z jego najważniejszych osiągnięć twórczych było utworzenie, kierowanie i reżyserowanie Teatrem Słowa „Meluzyna” w Rzeszowie, w którym w ciągu kilku lat wystawił liczne spektakle poetyckie wg tekstów Gałczyńskiego, Majakowskiego, Osieckiej, Śliwiaka i innych. W swej pracy reżyserskiej, zwłaszcza z teatrami poezji, szeroko stosował metody Mieczysława Kotlarczyka – twórcy i teoretyka krakowskiego Teatru Rapsodycznego. Za czasów jego kierowania „Meluzyną” wystawiono pierwszy spektakl Rzeszowskiej Szopki Satyrycznej. Teatr słowa „Meluzyna” przekształcił się następnie w kabaret „Meluzyna”, funkcjonujący nadal po odejściu Buchelta.

Zmarł w Rzeszowie w 2002 roku.


Lokalizacja grobu: XIV / I / 12