SURMA KRZYSZTOF

ur. 17.11.1965   -   zm. 24.04.2021

Na wieczne przebywanie z Dobrym Pasterzem odszedł z naszej wspólnoty zakonnej ks. Krzysztof Surma CSMA – w 56 roku życia, 35 roku profesji zakonnej i w 29 roku kapłaństwa.

Ks. Krzysztof zmarł nagle w domu zakonnym Zgromadzenia w Stalowej Woli dnia 24 kwietnia 2021 roku, w przeddzień niedzieli Dobrego Pasterza. Pochodził ze Stalowej Woli. Urodził się 17 listopada 1965 roku. We wczesnym dzieciństwie stracił mamę, która zmarła, gdy miał siedem lat. Jego wychowaniem zajmowała się babcia, która po dziesięciu latach zakończyła swoje ziemskie życie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Pawlikowicach k. Wieliczki. Pierwszą profesję zakonną złożył 16 lipca 1986 roku. W latach 1986-1992 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1992 roku w Krakowie, z rąk Ks. Biskupa Pawła Sochy CM.

Jako kapłan pracował w katechezie i duszpasterstwie w Warszawie, Krośnie, Miejscu Piastowym, Gorzkowie, Nowej Słupi i Stalowej Woli. We Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Michael” pełnił funkcję moderatora i duchowego opiekuna. Przez sześć lat pomagał w domu dziecka i udzielał się w parafii w Prałkowcach. Przez dyrekcje szkół był ceniony jako dobry katecheta i organizator zajęć pozalekcyjnych. Posiadał uzdolnienia dziennikarskie i wykorzystywał je w szkole, a także we współpracy z Katolickim Radio Krosno-FARA, które w początkowych latach jego istnienia współtworzył prowadząc audycje jako redaktor wydania czwartkowego, twórca i uczestnik audycji „Rozmowy w drodze”, autor audycji dla młodzieży w każdy poniedziałek i piątek. Przebywając od sierpnia 2020 roku w domu zakonnym w Stalowej Woli pisał krótkie rozważania inspirowane tekstem niedzielnej Ewangelii w parafialnym biuletynie „Nasze Słowo”. Ostatnie, na IV Niedzielę Wielkanocną bieżącego roku liturgicznego, nosi tytuł „Dobry Pasterz”.

Pisane rozważania, głoszone homilie świadczą, że żył w głębokiej przyjaźni z Jezusem. W kontaktach z bliźnimi kierował się życzliwością. Wrażliwy na sprawy społeczne i otwarty wobec potrzebujących pomocy. Nie przywiązywał wielkiej wagi do spraw materialnych. Żył ubogo w duchu charyzmatu: powściągliwości i pracy. Spocznie w michalickim grobowcu na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie... 


Przejdź do grobu
KAŁDON STANISŁAW
zm. 07.04.2022
WAWRZONEK EUGENIUSZ
zm. 22.03.2021
BALICKI MARIAN
zm. 05.03.2019
GAJ - PIOTROWSKI WILHELM
zm. 16.12.2017
MENDYKA STANISŁAW
zm. 11.11.2015
MISIAK STANISŁAW
zm. 09.03.2015
WARCHOŁ JERZY
zm. 18.12.2012
GARDYASZ ADAM
zm. 26.01.2011
BUCZYŃSKI FRANCISZEK
zm. 20.02.2009
SONDEJ CZESŁAW
zm. 08.07.2007
CZYŻ ANDRZEJ
zm. 25.06.1978
SKOCZYŃSKI JÓZEF
zm. 20.11.1967