WALCZYK ADAM

ur. 24.08.1946   -   zm. 28.07.2021

Długoletni pracownik Elektrowni Stalowa Wola, wysoko ceniony fachowiec, który aktywnie przyczynił sie do jej modernizacji i unowocześnienia, zasłużony dla regionu.

Urodził się 24 sierpnia 1946 roku we wsi Czekarzewice położonej niedaleko Tarłowa, absolwent najstarszego w Stalowej Woli Liceum Ogólnokształcącego im KEN. Po ukończeniu studiów na Politechnice Szczecińskiej powrócił w rodzinne strony gdzie w 1971 r. rozpoczął pracę w Elektrowni Stalowa Wola. Zatrudniony był na szeregu odpowiedzialnych stanowisk, m. in. jako Główny Inżynier ds. Inwestycji oraz Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju. Jego duże doświadczenie zawodowe oraz doskonała znajomość problematyki zakładu pozwoliły na osiągnięcie wysokiego autorytetu i szacunku załogi.

Jako propagator wiedzy technicznej wprowadził wiele nowoczesnych rozwiązań w zakładzie. Jest m.in. współautorem wdrożenia i uruchomienia pierwszego w Polsce komputerowego systemu sterowania i nadzoru WDPF bloków energetycznych 125 MW, dzięki któremu Elektrownia mogła jeszcze przez wiele lat istnieć i być miejscem pracy dla wielu mieszkańców Stalowej Woli.

Wieloletni członek organów zarządczych Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), zarówno w zakładzie macierzystym (Członek Zarządu, Prezes Koła SEP przy ESW), jak również w tarnobrzeskim Oddziale SEP, którego był współtwórcą. Za zasługi dla regionu wpisany został do „Księgi zasłużonych dla województwa tarnobrzeskiego” oraz do "Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowa Wola”. Za działalność społeczno-zawodową wielokrotnie odznaczony, w tym Szafirową Odznaką SEP oraz Medalem 100-lecia SEP.

Wychowawca wielu pokoleń elektryków w Elektrowni Stalowa Wola.
Kochający mąż, tato i dziadek. Dobry człowiek. Cześć Jego pamięci.


Przejdź do grobu