Menu

SZCZEPANIK WŁODZIMIERZ

ur. 04.01.1925 - zm. 16.05.1987

Urodził się 4 stycznia 1925 roku jako syn Waleriana i Janiny w Rudniku pow. Opatów. Szkołę powszechną ukończył w 1938 r. w Brodach pow. Iłża. W czasie okupacji niemieckiej od 1940 r. pracował w Zakładach Starachowickich w Starachowicach najpierw jako uczeń frezerski, a potem od sierpnia 1941 r. do końca lipca 1944 r. jako frezer. W sierpniu 1944 wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Jako frezer pracował w zakładach w Wattenstaedt w Niemczech, a potem w Zeltweg w Austrii. Do Polski wrócił w końcu maja 1945 r. i wkrótce rozpoczął pracę w hucie ,,Zygmunt” w Łagiewnikach Śląskich (obecnie Bytom) jako przewodnik frezerski. W październiku 1945 r. wstąpił do Polskiej Partii Roboczej. Ukończył Państwowe Technikum w Bytomiu w 1947 roku i przez Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego w Katowicach skierowany został do pracy w Hucie Stalowa Wola. Przeszedł kilka szczebli kariery zawodowej, od asystenta w dziale narzędziowni do kierownika Zakładu Mechanicznego. W latach 1952-1961 był posłem na Sejm PRL. Prawie całą karierę zawodową związał z Hutą Stalowa Wola, zajmując różne stanowiska kierownicze. Był działaczem PZPR. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na emeryturę przeszedł z Huty Stalowa Wola 31 grudnia 1981 r.


Lokalizacja grobu: V / F1 / 8