Menu

SONDEJ CZESŁAW

ur. 03.06.1969 - zm. 08.07.2007

Urodził się 3.06.1969 r. w Sokołowie Małopolskim. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej przyjął w swojej rodzinnej parafii w Górnie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Zaborzu w latach 1976-1984. Do Niższego Seminarium Duchownego w Miejscu Piastowym przybył 29.08.1984 r. Po czterech latach złożył egzamin dojrzałości i zgłosił się do nowicjatu. Formację nowicjacką rozpoczął 6.07.1988 r. w Pawlikowicach. Pierwszą profesję złożył 16.07.1989 r. również w Pawlikowicach, a wieczystą 29.09.1994 r. w Krakowie. Wiedzę filozoficzno-teologiczną zdobywał w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w latach 1990-1996. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Jana Chrapka 18.05.1996 r. w kościele parafialnym NMP z Lourdes w Krakowie. Jako kapłan pełnił głównie obowiązki katechety i duszpasterza w parafiach prowadzonych przez księży michalitów w: Pawlikowicach (1996-1997), Jasieniu (1997-2000), Warszawie (2000-2001), Tuligłowach (2001-2002), Pławnej (2002-2004) i w Toruniu (2005-2007). Przez rok pracował w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach (2004-2005). W posłudze duszpasterskiej szczególną troską otaczał dzieci i młodzież z ubogich rodzin. Dla niesienia im pomocy zorganizował Towarzystwo Pomocy Dzieciom Bieszczad "Michael" i jako jego prezes przygotowywał oraz prowadził letnie kolonie. W wakacyjnych turnusach uczestniczyło rokrocznie ponad sto dzieci, głównie z Bieszczad. Oprócz obowiązków ściśle duszpasterskich chętnie brał udział w autokarowych pielgrzymkach do sanktuariów w kraju i za granicą. Parafianie doceniali jego otwartość, życzliwość i darzyli go zaufaniem. Z uznaniem wyrażali się o jego pracy duszpasterskiej i wychowawczej. Walory charakteru pomagały mu w zdobywaniu współpracowników, szczególnie w działalności ukierunkowanej na dobro dzieci. Przymioty umysłu i serca ks. Czesława zauważali już formatorzy w Wyższym Seminarium Duchownym. W sporządzanych opiniach przed ślubami, posługami i święceniami zgodnie podkreślali jego pogodne, spokojne, radosne, niemal bezkonfliktowe usposobienie. Niech taki pozostanie w naszej pamięci. Zmarł w szpitalu w Toruniu w niedzielę, 8 lipca 2007 roku. Dwa dni wcześniej, w piątek wieczorem, został potrącony przez samochód. Jego pogrzeb odbył się w środę, 11 lipca, o godz. 14.00 w michalickiej parafii w Stalowej Woli. Mszy św. przewodniczył J.E. ks. bp Edward Frankowski, sufragan diecezji sandomierskiej. Obok niego przy ołtarzu stanęło 96 kapłanów. Obecny był cały Zarząd naszego Zgromadzenia na czele z Przełożonym Generalnym. Żałobną homilię wygłosił proboszcz z Tuligłów, ks. Stanisław Słowiński, kursowy kolega śp. ks. Czesława. W Eucharystii wzięła udział najbliższa rodzina Zmarłego: rodzice, brat, liczne grono sióstr zakonnych, a także wielu wiernych z Górna, Stalowej Woli, Torunia, Pławnej, Tuligłów, Jasienia, Pawlikowic i innych miejscowości. Śp. ks. Czesław spoczął w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Stalowej Woli, znajdującym się opodal kościoła parafialnego. Niech Dobry Bóg będzie mu nagrodą. Ufamy, że bł. Bronisław, św. Michał Archanioł i Maryja czczona w łaskami słynącej figurze w Miejscu Piastowym otworzą mu bramy raju. Światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.


Lokalizacja grobu: K / A / 1