Menu

SKOCZYŃSKI JÓZEF

ur. 06.03.1903 - zm. 20.11.1967

Skoczyński Józef, ksiądz katolicki. Pierwszy katecheta, duszpasterz i proboszcz Stalowej Woli. Budowniczy dwóch kościołów w Stalowej Woli. Zasłużony wychowawca młodzieży. Całe swoje życie poświęcił sprawie Bożej. Urodził się 6 marca 1903 r. w Rymanowie. Ukończył gimnazjum w Sanoku,następnie Seminarium Duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1925 r. z rąk biskupa Anatola Nowaka. Był wikariuszem w Grodzisku, Dobromilu oraz katechetą w Jeżowym. 25 stycznia 1939 r. z polecenia biskupa przybył do Stalowej Woli, by uczyć religii i tworzyć placówkę duszpasterską w powstającym hutniczym osiedlu. Zamieszkał w Ochronce Sióstr Służebniczek w Pławie. Powierzono mu utworzenia parafii i budowę kościoła w Stalowej Woli. Od początku działał w komitecie budowy kościoła, jednak wybuch wojny przerwał plany. Jego staraniem w czasie okupacji został przeniesiony drewniany kościółek pochodzący z 1802 roku ze Stanów do Stalowej Woli. Uroczyste poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Floriana - Patrona hutników odbyło się 12 grudnia 1943 r. W czasie wojny uczył na tajnych kompletach. Pomagał mieszkańcom miasta. Podczas wojny uratował życie wielu mieszkańcom interweniując skutecznie w ich obronie. Był kapelanem Armii Krajowej obwodu niżańskiego. Wraz z kilkoma działaczami konspiracyjnymi zorganizował komitet obywatelski, który obronił Zakłady Południowe i Elektrownie przed zniszczeniem przez Niemców. Po wyzwoleniu miasta czuwał nad utrzymaniem porządku publicznego w czasie tworzenia nowej władzy. Od września 1945 r. do 13 marca 1948 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej w Stalowej Woli. Po wojnie przyczynił się do elektryfikacji Pława oraz do uzyskania praw miejskich przez Stalową Wolę. W 1953 roku został wicedziekanem rudnickim, następnie przez 8 lat dziekanem. W 1952 roku otrzymał godność szambelana papieskiego. Gdy w końcu 1956 roku powróciła szansa budowy kościoła, podjął szybko działania. Zorganizował komitet, który zajął się organizacją i stawianiem nowego kościoła. Budowa szła pomyślnie, jednak wskutek nieprzychylnych decyzji władz Stalowej Woli i sytuacji politycznej, budowa na wiele lat została wstrzymana. Nie doczekał się nowej świątyni za życia, na którą tak wiele lat czekał. Powiadał "Ja bym sobie życzył pierwszą Mszę św. odprawić w tym kościele". Schorowany, zmarł 20 listopada 1967 roku. Pogrzeb jego był wielką manifestacją religijną. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli w miejscu honorowym, obok krzyża cmentarnego w środku cmentarza. Grób jego otaczany jest pamięcią mieszkańców. Na cześć Wielkiego Patrioty i działacza społecznego, ulicę przy której niegdyś znajdowała się plebania i gdzie mieszał - nazwano ulicą księdza Józefa Skoczyńskiego. Jako dowód wdzięczności za pracę na rzecz miasta parafianie i mieszkańcy poświęcili mu dwie pamiątkowe tablice - jedną w przedsionku kościoła św. Floriana, drugą na frontonie Konkatedry.


Lokalizacja grobu: A / G / 1