Menu

JEŻ TADEUSZ

ur. 20.07.1933 - zm. 10.06.2012

10 czerwca 2012 roku o godzinie 18.30 po ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega Tadeusz Jeż. Urodził się w 1933 roku w Radzyniu Podlaskim w rodzinie robotniczej. Odszedł od nas serdeczny kolega i przyjaciel, człowiek wyjątkowy, dobry mąż, ojciec i kochany dziadek. Wiadomość o jego śmierci w Kole Seniorów SIMP przyjęliśmy z głębokim żalem. W uroczystości pogrzebowej obok pogrążonej w żalu rodziny uczestniczyli licznie zebrani członkowie Koła Seniorów, którego był długoletnim aktywnym członkiem i któremu przewodniczył. Ostatnią przysługę oddali mu członkowie Koła Miejskiego SIMP. W pogrzebie uczestniczył prezes Zarządu Oddziału SIMP. Żegnali go koledzy z pracy w HSW, sąsiedzi i przyjaciele. Dziś, w tej trudnej dla nas chwili, stawiamy sobie pytanie, kim był Tadeusz Jeż. Już od dzieciństwa interesował się techniką. Wykształcenie wyższe techniczne zdobył na Politechnice Wrocławskiej i zrobił studia podyplomowe I stopnia na Politechnice Rzeszowskiej. W pracy zawodowej związał się od początku z HSW i jej poświęcił całe życie zawodowe przez 40 lat. Specjalizował się w trudnej dziedzinie remontów w Zakładzie Hutniczym, postępem technicznym. Autor kilkudziesięciu projektów racjonalizatorskich, w tym chronionych patentów przez Urząd Patentowy RP. Doradca techniczny i rzeczoznawca SIMP. Otrzymał dwie nagrody NOT za wybitne osiągnięcia techniczne. Za aktywną pracę społeczną w dziedzinie postępu technicznego otrzymał dyplomy uznania i wysokie odznaczenia od Zarządu Głównego SIMP. Za aktywną pracę zawodową uhonorowany został złotą honorową odznaką Zasłużony dla Energetyki, Zasłużony Racjonalizator RP, Zasłużony Senior SIMP. Otrzymał też złote odznaczenie Zasłużony dla HSW i złoty Krzyż Zasługi za długoletnią pracę w hutnictwie. Będzie nam Go brakowało w Kole Seniorów, Jego wiedzy i doświadczenia, Jego spokoju i rozsądku w działaniu. Wyrażamy wyrazy szczerego żalu i współczucia Jego żonie Danusi i całej rodzinie. Spoczywaj w spokoju, nigdy Ciebie nie zapomnimy, drogi nasz Kolego!


Lokalizacja grobu: XLII / F / 25