Menu

PAWLIK MARIA

ur. 27.12.1935 - zm. 23.09.2011

Maria Pawlik z d. Górska. Lekarz medycyny. Życie jej nie oszczędzało. Dzieciństwo w okresie wojennym, pobyt w więzieniu ojca po wojnie, owdowienie w młodym wieku. Mimo to uparta w dążeniu do celów, chłonąca wiedzę, uczciwa, pracowita. Szkołę średnią  kończyła eksternistycznie. Mając 21 lat posiadała dyplom lekarza otrzymany na UMCS w Lublinie. Zdobywając szybko oba stopnie specjalizacji lekarskiej została najmłodszym w Polsce ordynatorem Oddziału Noworodków, w Szpitalu Miejskim w Jaworznie. Poświęciła się bez reszty niesieniu pomocy małym pacjentom. W 1979 roku, po śmierci ciężko i długo chorującego męża,  kierując się troską o rodziców wróciła do Stalowej Woli. Tutaj pracowała w przychodniach w Rozwadowie a potem kierowała przychodnią nr.6 w Stalowej Woli. Wspominamy ją jako skromną osobę która nie umiała odmawiać pomocy, która nie wyciągała rąk po zaszczyty, która szanowała innych a tak trudno było jej dbać o siebie. Odeszła od nas we wrześniu 2011 roku. Żegnała ją rzesza jej pacjentów, znajomych i rodzina. Jak określić krótko Marię? Była dobrym człowiekiem. Cześć jej pamięci.


Lokalizacja grobu: XX / B / 3