Menu

GARDYASZ ADAM

ur. 30.09.1958 - zm. 26.01.2011

Urodził się 30 września 1958 r. w Stalowej Woli. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Nisku w 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1984 roku w Katedrze w Przemyślu. Jako neoprezbiter rozpoczął pracę duszpasterską w Majdanie Królewskim, następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1992 roku podjął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie w diecezji kamieniecko - podolskiej. W 2003 roku obronił pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej i uzyskał tytuł doktora filozofii.

W roku 2008 roku został wyróżniony godnością kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli. Ksiądz kanonik Adam kochał swój Naród i Ojczyznę. W okresie „Solidarności” wykazał się prawdziwym patriotyzmem, trwając razem ze strajkującymi pracownikami Huty Stalowa Wola. W ostatnich czterech latach poprzez cierpienie związane z wypadkiem drogowym i nieuleczalną chorobą ks. Adam odszedł do Pana 26 stycznia 2011 roku. „Oto Kapłan wielki, który za  dni swoich spodobał się Panu”


Lokalizacja grobu: K / B / 2