Menu

MALARZ-CAGARA GRAŻYNA

ur. 09.02.1953 - zm. 05.01.1986

Urodziła się w Sandomierzu w 1953 roku. W 1972 roku podjęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończyła  w 1978 r. i uzyskała tytuł lekarza. Po ukończeniu studiów powróciła do Stalowej Woli i podjęła pracę w szpitalu w na oddziale dziecięcym. Ponadto pracowała w przychodni dziecięcej, jak również w szkołach i przedszkolach. W 1984 r. rozpoczęła szkolenia i staże przygotowujące do uzyskania specjalizacji lekarskiej I-go stopnia z zakresu pediatrii. Była osobą skromną, uczciwą i wierną złożonemu przyrzeczeniu lekarskiemu. Cechowała ją wysoka odpowiedzialność i wrażliwość na ludzkie sprawy. Zmarła nagle 5 stycznia 1986 r.


Lokalizacja grobu: XVIII / B / 19