Menu

TYCHOWSKA JADWIGA

ur. 26.07.1907 - zm. 19.03.1960

Urodziła się we Lwowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum w latach 1927-1932 studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W czerwcu 1933 roku otrzymała dyplom lekarza, a w styczniu 1933 roku dyplom doktora medycyny na tymże Uniwersytecie. Od roku 1931-36 była kolejno asystentem i starszym asystentem w katedrze Fizjologii Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1933-38 odbywała specjalizację w Klinice Stomatologicznej we Lwowie i otrzymała tytuł specjalisty stomatologa w 1939 r. Od 1938-1943 roku pracowała jako lekarz stomatolog w I Poliklinice Stomatologicznej we Lwowie. W 1950 roku, jako lekarz stomatolog rozpoczęła pracę w Stalowej Woli, do 1952 r. jako kierownik Ambulatorium Dentystycznego i Przychodni. W 1954 roku rozpoczęła pracę w Pracowni Chemiczno–Bakteriologicznej w Stalowej Woli, a w 1956 roku uzyskała tytuł lekarza specjalisty analityki. Zmarła 19 marca 1960 roku. Była typem lekarza społecznika angażującego się w różne akcje pomocy ludziom. Brała udział w licznych „białych niedzielach” poświęcając swój czas pacjentom.
 
 

Lokalizacja grobu: A / H / 3