Menu

PLUTA STANISŁAW

ur. 08.05.1923 - zm. 31.10.1984

Dzieciństwo spędził w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego i zdaniu egzaminu konkursowego został przyjęty na wydział lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów początkowo pracuje w Akademii Medycznej w Rokitnicy, jako asystent w Katedrze Fizjologii. W roku 1953 rozpoczyna pracę i specjalizację w szpitalu w Sosnowcu na oddziale ginekologiczno-położniczym. Po uzyskaniu specjalizacji został skierowany do pracy we Włoszczowej gdzie pełnił funkcję ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Prezentując wysokie zdolności organizacyjne, został również powołany na kierownika wydziału zdrowia w tamtejszym powiecie. Od 1961 roku rozpoczyna pracę w Stalowej Woli na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Miejskiego oraz w Przychodni Miejskiej. Z powodu swojej choroby musiał zmienić specjalizację ginekologiczno-położniczą na specjalizację zakresu chorób wewnętrznych. W nowej roli lekarza rejonowego, jak również lekarza Pogotowia Ratunkowego, przepracował do końca życia.
 
 

Lokalizacja grobu: XII / O / 1