Menu

PALUCH MIECZYSŁAW

ur. 19.08.1926 - zm. 13.04.1995

Urodził się w Chobrzanach, w powiecie sandomierskim, tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1948 roku rozpoczął studia w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył 1953 roku uzyskując dyplom lekarza. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Tarnobrzegu, na oddziale wewnętrznym oraz w Pogotowiu Ratunkowym, gdzie pełnił funkcję kierownika. W 1957 roku przeprowadził się do Stalowej Woli. Pracował w Przychodni Przyzakładowej Huty „Stalowa Wola” i w Szpitalu Miejskim na oddziale wewnętrznym. Wytrwale zaliczał staże, cząstkowe kolokwia oraz egzaminy na I-szy i II-gi stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz medycyny przemysłowej. W przychodni pracował początkowo jako lekarz rejonowy, później jako kierownik. Równocześnie rozpoczął z ogromnym zaangażowaniem, budowę nowej nowoczesnej Przychodni Przemysłowej, która stała się Jego „kochanym dzieckiem” i dumą. Przychodnia została oddana do użytku w 1969 r. Od tej pory opieka nad pracownikami Huty „Stalowa Wola” była bardzo nowoczesna i konkretna. Był współautorem dwóch rozwiązań techniczno-profilaktycznych, które uzyskały patenty PRL. Niezależnie od pracy zawodowej dr Paluch był działaczem społecznym pełniąc funkcję radnego Powiatowej Rady Narodowej w Stalowej Woli oraz v-ce przewodniczącym Komisji Zdrowia. W latach 1966-67 był Kierownikiem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Stalowej Woli. Za jego duży wkład w służbę zdrowia oraz pracę zawodową i społeczną był wysoko oceniany i odznaczany: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznakami i dyplomami. Otrzymał również tytuł honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Był człowiekiem pogodnym, towarzyskim i zawsze pełnym humoru, lubianym przez swoich pacjentów, kolegów lekarzy i współpracowników. Zmarł w 1995 roku.
 
 

Lokalizacja grobu: A / K / 6