Menu

MORAWIEC WIESŁAW

ur. 20.02.1928 - zm. 21.02.1995

Urodził się w miejscowości Rejowiec w woj. Lubelskim. Szkołę Powszechną ukończył w Rozwadowie, a gimnazjum w Stalowej Woli. W 1948 roku był studentem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1953 roku rozpoczyna pracę zawodową w szpitalu w Stalowej Woli na oddziale chorób wewnętrznych oraz Ambulatorium Huty „Stalowa Wola” i okresowo w Miejskiej Przychodni Obwodowej. W 1967 roku zostaje powołany na stanowisko Kierownika Wydziału Zdrowia. W czasie pracy na oddziale wewnętrznym uzyskał specjalizację I-go stopnia z interny. Pracując w Wydziale Zdrowia zrobił specjalizację z zakresu Organizacji Ochrony Zdrowia II-go stopnia. W 1975 roku zostaje dyrektorem Szpitala Kolejowego w dzielnicy Rozwadów. Był współorganizatorem i pierwszym Przewodniczącym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Przez trzy kadencje pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej i przewodniczącego Komisji Zdrowia. Jego praca zawodowa i działalność polityczno-społeczna zostały nagrodzone licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, a między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był człowiekiem bardzo przyjaznym dla ludzi, pacjentów i znajomych. Zmarł nagle w lutym 1995 roku.
 
 

Lokalizacja grobu: XXIX / H / 1