Menu

BRZEZIŃSKI ADAM

ur. 20.02.1924 - zm. 03.03.1964

Urodził się 20 września 1924 roku w Nowym Sączu. Po ukończeniu studiów na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 1 października 1951 roku podjął pracę w stalowni HSW. Przeszedł etapy awansu zawodowego od mistrza przez kierownika sekcji i zastępcę kierownika Wydziału Stalownia do kierownika Wydziału Stalownia a następnie od 1 października 1961 roku do 3 marca 1964 roku jako zastępca głównego metalurga. Był twórcą wielu rozwiązań techniki hutniczej chronionych patentami. Zmarł 3 marca 1964 roku w wieku zaledwie 39 lat.


Lokalizacja grobu: VII / K / 6