Menu

SAJDEK MIECZYSŁAW

ur. 20.10.1922 - zm. 27.10.1990

Urodził się w Rozwadowie 20 października 1922 r. Jego ojciec był pracownikiem PKP. W czasie okupacji pracował w roku 1940 w tartaku, a następnie w latach 1940-45 w Parowozowni Kolejowej w Rozwadowie. Po wyzwoleniu uczęszczał do klasy 2 Gimnazjum w Rozwadowie i Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, gdzie w czerwcu 1945 roku zdał maturę. W latach 1945-52 pracował na Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W czasie studiów podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Rozwadowie jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii. Od 1 stycznia 1950 r. został zatrudniony jako starszy asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii na UMCS w Lublinie. Po ukończeniu studiów wrócił do Rozwadowa. Od września 1954r. do sierpnia 1955r. pracował jako nauczyciel w Szkole Hutniczo-Metalowej w Stalowej Woli. We wrześniu 1955r. związał się z Technikum Hutniczym w Stalowej Woli i pozostał w tej szkole do emerytury. 14 sierpnia 1965r. otrzymał nominację na dyrektora Technikum Mechanicznego. Gdy w 1973r. powstał Zespół Szkół Zawodowych, utworzony z Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, został jego dyrektorem. Był wielkim autorytetem w stalowowolskim środowisku. Za jego rządów szkoła przeżywała najlepszy okres swojej historii. Do dzisiaj mieszkańcy Stalowej Woli pamiętają jednolicie umundurowanych uczniów, orkiestrę dęta stworzoną z młodzieży uczącej się w Technikum. Internat przy ulicy Hutniczej zamieszkiwali chłopcy z całej Polski, bo każdy chciał się uczyć ,,u Sajdka” – jak mówiono o szkole. Warsztaty szkolne produkowały tokarki do wielu krajów świata. Ze szkołą pożegnał się odchodząc na emeryturę w sierpniu 1983 roku. Zmarł 27 października 1990 roku.
 
 

Lokalizacja grobu: XIX / F / 16