Menu

JANAS SZCZĘSNY

ur. 20.01.1934 - zm. 07.10.1980

Urodził się w Skałowie (obecnie Ukraina) w rodzinie nauczycielskiej. W 1951 roku rozpoczyna studia na Oddziale Stomatologii Akademii Medycznej w Rokitnicy. W 1960 roku otrzymuje dyplom lekarza stomatologa i rozpoczyna pracę w Przychodni Miejskiej w Stalowej Woli, a w 1962 roku zostaje kierownikiem Poradni Stomatologicznej. W 1974 roku powołano Go na stanowisko Kierownika Wydziału Zdrowia w Stalowej Woli. Od 1975 roku przenosi się na własną prośbę do pracy w Pracowni Protetyki, na stanowisko kierownicze tej placówki, dbając o odpowiedni poziom i jakość wykonywanych usług. Cieszył się bardzo dobrą opinią mieszkańców Stalowej Woli jako lekarz dentysta-protetyk, w której to dziedzinie był specjalistą. Włączał się do pracy społecznej i politycznej. Często też za swój stosunek do pracy zawodowej i społecznej był wyróżniany i nagradzany. Jego nagła i bardzo przedwczesna śmierć pozbawiła społeczeństwo stalowowolskie dobrego lekarza, a środowisko medyczne przyjaznego kolegi.


Lokalizacja grobu: XXI / I / 7