Menu

HERECKI IGNACY

ur. 20.09.1918 - zm. 21.07.1988

Urodził się w Starej Wsi w województwie lubelskim. W 1947 roku rozpoczyna studia na wydziale lekarskim UMCS w Lublinie. W czasie studiów angażuje się do prac społecznych w organizacjach młodzieżowych: Związku Młodzieży Polskiej i Zrzeszeniu Studentów Polskich. W 1953 roku rozpoczyna pracę w Stalowej Woli. Tu organizuje poradnię, a następnie Oddział Laryngologiczny zostając jego ordynatorem. Dr Herecki, od początku swojej pracy zawodowej w Stalowej Woli, włączył się bardzo aktywnie w działalność społeczno-polityczną oraz pracę w organizacjach lekarskich, takich jak: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne. Był cenionym lekarzem-specjalistą laryngologiem. Interesował się też akupunkturą, którą wprowadził jako jedną z metod leczenia w swojej specjalności. Przez kilka lat był v-ce przewodniczącym Sekcji Refleksoterapii PTL w Warszawie. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną, poniewierkę i wędrówki wojenne zostaje odznaczony bardzo licznymi orderami i odznaczeniami państwowymi, wojennymi, resortowymi, między innymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem z Mieczami, odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. W 1988 roku nagła i niespodziewana śmierć przekreśla Jego najbliższe plany, a były one dość ambitne.
 
 

Lokalizacja grobu: XVI / A / 9