Menu

DOBRZAŃSKI ZYGMUNT

ur. 30.09.1910 - zm. 31.12.1963

Studia lekarskie odbywał w Krakowie, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1931-1938. Przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął pracę w Zakładzie Rentgenowskim Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi. Wysiedlony przez okupanta pracował początkowo w Krakowie, a w 1942 roku przeprowadził się do wsi Pysznica, gdzie był lekarzem wiejskim. Jednocześnie pracował w zakładzie rentgenowskim zorganizowanym dla pracowników Huty „Stalowa Wola". Po okupacji był jedynym z kilku lekarzy organizujących opiekę zdrowotną w Stalowej Woli. W 1957 roku został powołany na konsultanta wojewódzkiego z zakresu radiologii dla województwa rzeszowskiego. Był aktywnym działaczem w Polskim Towarzystwie Lekarskim nieprzerwanie od 1952 roku, członkiem Zarządu Koła, a w latach 1954-1958 jego Przewodniczącym. Za swoją pracę zawodową i społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, miedzy innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” i innymi. Zmarł nagle w pracy w 1963 roku.


Lokalizacja grobu: B / B / 9