Menu

GUMIELA TADEUSZ

ur. 16.07.1924 - zm. 13.06.2001

Tadeusz Gumiela urodził się 16 lipca 1924 roku w Wólce Tanewskiej powiatu niżańskiego, województwa rzeszowskiego. Egzamin ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego złożył przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w dniu 30 stycznia 1946 roku. Po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym według programu humanistycznego zdał egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w dniu 17 czerwca 1947 roku. Podejmuje studia na wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1 września 1949  do 31 sierpnia 1951 roku pracuje jako nauczyciel fizyki i matematyki, najpierw w Prywatnej Koedukacyjnej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego, a potem w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Siennie (woj. kieleckie). 20 grudnia 1952 roku uzyskał dyplom pierwszego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie fizyki. Jako absolwent, w styczniu 1953 roku został mianowany nauczycielem tejże szkoły, gdzie pracował do roku 1962. Na własną prośbę, od września 1962 roku zostaje przeniesiony do Stalowej Woli, gdzie do września 1966 roku pełni funkcję kierownika Szkoły Podstawowej Nr 2. Następnie, również na własną, prośbę zostaje przeniesiony do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Stalowej Woli. 1 stycznia 1967 zostaje mianowany Dyrektorem tejże szkoły, zastępując na tym stanowisku dotychczasowego dyrektora - Andrzeja Kaczora. W wyborach do rad narodowych, które odbyły się 1 czerwca 1969 roku, uzyskał mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli. W dniach 01.10.1969 – 31.08.1970 przebywał na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia.Ten czas wykorzystał na kontynuowanie nauki w Studium dla Pracujących Wydziału Mat. – Fiz. i WT Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie 2 grudnia 1970 roku złożył egzamin magisterski i uzyskał tytuł magistra fizyki. Z dniem 1 stycznia 1971 roku został przyjęty do pracy w Elektrowni Stalowa Wola na stanowisko inżyniera do spraw racjonalizacji i informacji technicznej. Pracuje dodatkowo w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Stalowej Woli. Z dniem 1 lutego 1971 roku, na wniosek Zjednoczenia Energetyki, Zarząd Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki powierza mu pełnienie obowiązków dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Elektrowni Stalowa Wola,. Zastępuje na tym stanowisku dyrektora Stanisław Libicza, ucząc także matematyki.

Od września1972 roku do sierpnia 1975 roku pełnił funkcję dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli (od października LO im KEN). 14 października 1973 uzyskał tytuł Profesora Szkoły Średniej. Od września 1975 do czerwca1976 roku pełnił funkcję starszego wizytatora przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Na własną prośbę zostaje przeniesiony na stanowisko nauczyciela Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Elektrowni Stalowa Wola. 1 września tego roku decyzją Departamentu Kadr Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej został powołany na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Energetycznego dla Pracujących w Stalowej Woli. Na tym stanowisku pracuje do przejścia na emeryturę 1 września 1983 roku. Miarą osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej były Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania: Nagroda Trzeciego Stopnia w roku 1974, Nagroda Drugiego Stopnia oraz Nagroda Pierwszego Stopnia w roku 1979. Zmarł 13.06.2001 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.


Lokalizacja grobu: XXXII / L / 27