Menu

WILK MARIAN

ur. 04.07.1914 - zm. 20.07.1978

Marian Józef Wilk urodził się 4 lipca 1914r. w Giedlarowej pow. łańcucki, województwo lwowskie. Wykształcenie w zakresie gimnazjum zdobywał w latach 1925 – 1934; klasy I i II w Gimnazjum Państwowym w Sanoku, klasę III w Gimnazjum Państwowym w Mielcu, klasy IV-VIII w Gimnazjum Państwowym w Leżajsku. Na podstawie świadectwa dojrzałości uzyskanego w Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, kierunek humanistyczny, został przyjęty do Państwowego Pedagogicum w Krakowie, do którego uczęszczał od dnia 3 września 1937 r. do dnia 19 czerwca 1939r - zaliczając egzamin dyplomowy na nauczyciela szkół powszechnych. W związku z otrzymywanym  w tym czasie stypendium, zobowiązany został do dwuletniej pracy w charakterze nauczyciela w szkole, określonej przez władze szkolne. Z dniem 1 listopada 1944r. został  powołany do pełnienia obowiązków stałego nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej III stopnia nr 1 w Leżajsku w pow. łańcuckim. W dniu 20 lutego 1946r. Powiatowa Komisja Weryfikacyjna w Łańcucie odmówiła mu, bez podania uzasadnienia, zaliczenia do stażu pracy - czasu z okresu wojennego w wymiarze podwójnym, na który składał się  okres służby wojskowej i przymusowej przerwy od 1 września 1939r do 31 listopada 1939r oraz od 1 stycznia 1942r do 23 lipca 1944r, kiedy pracował w zorganizowanym tajnym nauczaniu w Leżajsku. W wyniku interwencji w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie orzeczenie  powyższe zostało  uchylone i z dniem 8 września 1949r. na mocy zmienionej decyzji Powiatowa Komisja Weryfikacyjna uznała okres łącznie ponad 6 lat do zaliczenia ciągłości pracy. Dnia 1 lutego 1947r. na podstawie decyzji Inspektoratu Szkolnego w Łańcucie uzyskał status nauczyciela stałego publicznych szkół powszechnych. Następnie rozpoczął  studia prawnicze na Uniwersytecie w Lublinie. W związku z niskimi zarobkami – dla zapewnienia utrzymania rodziny podejmował dodatkową pracę. Na podstawie pisma kierownictwa Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku został w dniu 31.VIII.1948r. uwięziony przez ówczesny Urząd Bezpieczeństwa, a w dniu 11.09.1948r., po zwolnieniu z więzienia zgłosił się do szkoły w celu kontynuowania obowiązków służbowych. Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej dnia 1 sierpnia 1950r. został przeniesiony na stanowisko nauczyciela w Ogólnokształcącej Szkole Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD w Stalowej Woli. W roku 1954 uzyskał zezwolenie na dodatkowe  nauczanie w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W dniu 26.09.1950r. ukończył 5- miesięczny Kurs Przysposobienia Zawodowego Nauczycieli Szkół Średnich. W latach 1950/51 i 1951/52 odbył  zajęcia w 2-letnim Studium Zaocznym przy PWSP w Łodzi  na kierunku matematycznym, uzyskując dyplom ukończenia w kwietniu 1953r. W roku 1968 w związku z pogarszającym się stanem zdrowia przyjął okresowe zatrudnienie zastępcze w Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli. Zmarł 20 lipca 1978 roku i został pochowany na  cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.
 
 

Lokalizacja grobu: XVI / L / 6