Menu

BARAN MARIAN

ur. 01.12.1925 - zm. 26.04.1991

Marian Baran urodził się 1 grudnia 1925r. w Albigowej pow. Łańcut, gdzie również ukończył szkołę podstawową. Po dwóch latach uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, przerwał naukę w wyniku wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji w latach 1941 - 1943 ukończył dwuletnią szkołę handlową w Łańcucie, jak również dokształcał w tajnym nauczaniu z zakresu szkoły ogólnokształcącej, by w roku 1945 złożyć tzw. małą maturę.

W roku 1946 złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie i wstąpił na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na Wydział Polonistyki. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskał 20 czerwca roku 1951. Od czerwca 1950r podjął pracę w redakcji „Gazety Krakowskiej” w charakterze korektora.

Z dniem 1.09.1951 zatrudniony został na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli. Od 1 grudnia 1954r. zatrudniony jest także jako nauczyciel kontraktowy w Państwowym Liceum dla Pracujących w Stalowej Woli. W roku 1972 prowadzi dodatkowo zajęcia jako nauczyciel języka polskiego tutejszej szkoły na Uniwersytecie dla Rodziców, a od roku 1973 w Zaocznym Technikum Ekonomicznym.

Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie powołany zostaje na stanowisko Profesora Szkoły Średniej z dniem 13.10.1973r. W wyniku powołania zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, z dniem 1 września 1981r. zostaje nauczycielem mianowanym.

Od roku 1945 był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Łańcucie, a następnie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1948 członek ZMP. Oceniany jest bardzo pozytywnie za zdobytą wiedzę, umiejętność jej przekazywania uczniom, oraz wzorową opiekę i traktowanie zespołów klasowych. Pracuje społecznie pełniąc funkcję Zastępcy Prezesa Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z dniem 31 sierpnia 1986r. przechodzi na emeryturę, przy czym pracuje jeszcze na zasadzie umów o zatrudnianie okresowe do 1.12.1989r. Zmarł 24.04.1991 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.

Odznaczony:

  • Nagroda Kuratora Okręgu Szkolnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pracy dydaktyczno-wychowawczej, Rzeszów dnia 28.12.1972 r.
  • Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną, dnia 19.03.1975r.
  • Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagroda trzeciego stopnia, Warszawa październik 1975r. 
  • Złota Odznaka ZNP, dnia 9.06.1980r.
  • Minister Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagroda specjalna, Warszawa 1986r.
  • Odznaka "Za Zasługi dla Miasta Stalowej Woli", dnia 7.09.1988r.
  • Odznaka Zasłużony dla Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, dnia 14.10.1988r.
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dnia 28.09.1990r.

Lokalizacja grobu: XIX / E / 11