Menu

MALICKI ZDZISŁAW

ur. 20.04.1928 - zm. 01.03.2020

Zdzisław Malicki, od 1965 r. dyrektor naczelny Huty, a w latach 1972-82 – Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola. Poseł na Sejm PRL w latach 1976-1985. Postać wręcz pomnikowa, wielce zasłużona dla rozwoju Stalowej Woli, Huty i całego regionu.

Urodził się 28 kwietnia 1928 roku w Borszczowie na Podolu, w rodzinie szewca. Po wojnie został przesiedlony do Polski, wraz z rodziną zamieszkał w Zamościu. Ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Warszawskiej z tytułem inżyniera. Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz pracy do Huty Stalowa Wola. W HSW pracował na różnych stanowiskach, m.in. jako technolog wydziałowy, dyrektor Zakładu Mechanicznego oraz przez 17 lat jako dyrektor naczelny. Za jego dyrekcji HSW osiągnęła najwyższy poziom rozwoju. Doprowadził do ustalenia profilu produkcji i znacznej rozbudowy zakładu. Dzięki jego staraniom, w Hucie wykorzystywano zachodnie licencje do produkcji maszyn budowlanych. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Jednak dalej pracował, będąc szefem polsko-ukraińskiej spółki „Ukrpol”, a później doradcą ds. handlu w prywatnej firmie „East-West” w Mielcu. Z końcem 1996 r. ostatecznie odszedł na emeryturę. Z okazji obchodów 70-lecia metalurgii w Stalowej Woli, we wrześniu 2008 r. został uhonorowany statuetką św. Floriana z rąk właściciela Huty Stali Jakościowych Przemysława Sztuczkowskiego i prezesa spółki Wincentego Likusa. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Był też w grupie pierwszych osób wpisanych w 1979 r. do Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowej Woli.


Lokalizacja grobu: Z / D / 33