Menu

KRUPKA STANISŁAW

ur. 28.04.1953 - zm. 23.07.2019

W wieku 66 lat po długiej i ciężkiej chorobie, 23 lipca 2019 roku zmarł Stanisław Krupka, jeden z twórców i wybitnych liderów NSZZ "Solidarność" w Stalowej Woli.

Urodzony 28 kwietnia 1953 roku w Stalowej Woli. Absolwent Studium Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli (1987). Od 1974 roku zatrudniony w Hucie Stalowa Wola. Współzałożyciel Związku NSZZ "Solidarność" w Narzędziowni Huty Stalowa Wola. Pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu "Ziemia Sandomierska" NSZZ "Solidarność". Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" w rozmowach z Międzyresortową Komisją Rządową i władzami województwa. Internowany w stanie wojennym 13 grudnia 1981 roku w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie; zwolniony 7 grudnia 1982 roku. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Od początku swej bogatej i różnorodnej działalności społecznej związany bardzo blisko z duszpasterstwem ludzi pracy przy obecnej bazylice pw. Matki Bożej Królowej Polski. Od 1990 roku dyrektor administracyjny stalowowolskiej Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL. Od 1996 roku zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 10 listopada 2000 roku został wpisany do "Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowa Wola".


Lokalizacja grobu: XXIX / K / 8