Menu

GALCZAK WŁADYSŁAW

ur. 07.05.1933 - zm. 24.03.2019

24 marca 2019 roku zmarł Władysław Galczak. Społecznik. To słowo określa całe jego życie, którego znaczną część poświęcił dla dobra potrzebujących, osiedla, parafii i miasta. Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Stalowej Woli (1990- 2002). Był to okres budowy samorządu, którego w dziejach Stalowej Woli przecież nie było. To okres tworzenia nowych instytucji, przekształceń dotychczasowych. To praca nad zrównoważonym rozwojem Miasta. Śp. Władysław Galczak był mieszkańcem osiedla Zasanie. Od lat 70-tych aktywnie zabiegał o poprawę infrastruktury tego osiedla. Efektem jego zabiegów u władz lokalnych było m.in. : budowa drogi dojazdowej do osiedla – ul. Zasanie , uruchomienie linii komunikacji miejskiej, dowóz wody pitnej, bieżące remonty istniejących dróg gruntowych. Był jednym z założycieli i Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu na osiedlu Zasanie. Jego inicjatywy jako radnego to mi.in. budowa wodociągu i kanalizacji , scalenie gruntów, wał przeciwpowodziowy oraz budowa i remonty dróg osiedlowych na os. Zasanie. Przez całe życie wspierał swoją parafię pomagając zdobywać pieniądze na potrzebny remont czy też czynnie uczestnicząc w pracach remontowych. Był aktywnym ławnikiem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli gdzie służył swoim doświadczeniem życiowym. Czynny członek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła w Stalowej Woli i jego wieloletni Skarbnik , zaangażowany w rozbudowę „Ochronki” i remont Schroniska Męskiego. Śp. Władysław Galczak wspierał odradzającą się polskość na Kresach będąc współzałożycielem Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach. Aktywny członek ( od 1961 roku ) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP. Doceniając zasługi Miasto Stalowa Wola obdarzyło Go godnością zasłużonego dla Miasta Stalowej Woli


Lokalizacja grobu: A / K / 11