Menu

BALICKI MARIAN

ur. 13.02.1952 - zm. 05.03.2019

Dnia 5 marca 2019 r. w wypadku samochodowym zginął ks. prał. dr Marian Balicki, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Stalowej Woli. Ks. Marian Balicki urodził się 13 lutego 1952 w Dobkowicach (Archidiecezja Przemyska). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Przemyślu w latach 1971-1977. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 1977 r. Uzyskał tytuł magistra teologii na KUL w 1993 r., następnie licencjat z pedagogiki rodziny w 1994 r. Doktorat uzyskał na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, z teologii pastoralnej. Jako wikariusz pracował w parafii: Stobierna, w Stalowej Woli w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz w Nowej Dębie w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski. Jako proboszcz posługiwał w parafii: Tarnobrzeg-Wielowieś, w Nisku w parafii pw. św. Józefa i od 2008 r. w Stalowej Woli w parafii pw. Św. Floriana. Pełnił przez dwie kadencję urząd Dziekana Dekanatu Nisko (1992 -2008), od 2018 r. był Wicedziekanem Dekanatu Stalowa Wola. Został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli w 1993 r. oraz uhonorowany godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości w 2002 r. Ks. Marian Balicki był diecezjalnym duszpasterzem środowisk twórczych. Animatorem życia religijnego i kulturowego. Szczególną jego pasją stała się poezja, o której mówił: „Poezja moja jest pieśnią serca kochającego Boga i człowieka. Śpiewam ją na kolanach ciągle szukając najpiękniejszych słów i dźwięków”. Wydał kilka książek ze swoją twórczością poetycką. Ostatnio opublikowany tomik nosi tytuł „Czas na miłość”.


Lokalizacja grobu: K / B / 6