Menu

PILCH KAROL

ur. 11.09.1901 - zm. 27.02.1942

Karol Pilch ur. 11.09.1901 r. w Cieszanowie, syn Józefa i Izabeli z d. Jankowicz, żonaty z Bronisławą z d. Kozimur, zamieszkały przed aresztowaniem w Stalowej Woli, został przywieziony do KL Auschwitz w dniu 6.04.1941 r. transportem z Krakowa. W obozie oznaczony jako polski więzień polityczny (P.Pole) numerem 12063. W dniu 27.02.1942 r. odnotowano jego zgon. Jako oficjalną przyczynę zgonu władze obozowe podały Lungentuberkulose – gruźlicę płuc.

 

Podstawa informacji:

  • Numerowe i nazwiskowe wykazy transportów przybyłych do KL Auschwitz
  • Zbiór fotografii obozowych więźniów
  • Ksiązka szpitala obozowego – rtg
  • Książka stanów dziennych
  • Numerowe spisy więźniów zmarłych w obozie
  • Księgi zgonów w KL Auschwitz

Lokalizacja grobu: B / F / 1