Menu

MADEJ MARIAN

ur. 02.08.1927 - zm. 11.02.2008

13 lutego na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli pożegnaliśmy kolegę Mariana Madeja, długoletniego pracownika Huty Stalowa Wola, dłuletniego członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W ostniej drodze żegnało Go wielu mieszkańców naszego miasta, z którym był związany przez całe swoje pracowite życie. Żegnali Go koledzy i przyjaciele z pracy, i członkowie SIMP z Jego Koła Seniorów, W którym do końca życia aktywnie działał.Był przewodniczącym Koła i Członkiem Zarządu Oddziału SIMP  w Stalowej Woli. Był powszechnie lubiany, Cieszył sie szacunkiem i uznaniem członków Koła i Zarządu Oddziału.

Marian Madej urodził się w rodzinie kolejarza w Charzewicach, w trudnym dla Polski czasie. Jako młodociany podjął pracę zarobkową podczas okupacji niemieckiej w Hucie Stalowa Wola. Po wyzwoleniu uczęszczał do gimnazjum i Liceum Przemysłowego w Stalowej. W 1949 roku podjął pracę zawodową w HSW, w dziale konstrukcyjnym służby remontowej, jako technik mechanik. W 1962 r. podejmuje studia na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie uzyskuje tytuł inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów przechodzi dopracy w biurze konstrukcyjnym. Najpierw przy obsłudze produkcji, a następnie przy adaptacji licencji na betonomieszarkę firmy RFN Steller. Znajomość języka niemieckiego i rzetelna wiedza inżynierska predysponwała Go na konstruktora wiodącego w opracowaniu i obsłudze betonimieszarki Steller. Był autorem typoszeregu betonomieszarek na różnych podwoziach. Pod Jego kierunkiem Huta, a następnie filia w Leżajsku, uruchomiły na skalę przemysłową produkcję betonomieszarek, które cieszyły się dużym powodzeniem w budownictwie w całej Europie.

Za pracę Huta uhonorowała Mariana Madeja Złotą i srebrną odznaką Zasłużony dla HW, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi Rp i srebrną odznaką Zasłużony dla przemysłu maszynowego. Za aktywną pracę w stowarzyszeniu SIMP uzyskał specjalizację zawodową inżynierską I stopnia. Wdowód uznania za pracę w SIMP odznaczony został złotą i srebrną honorową odznaką SIMP oraz najwyższą honorową odznaką ZasłużonySenior SIMP.

Odszedł od nas szlachetny człowiek, dobry konstruktor. Będzie Go nam brakowało. Cenimy Go za wszystko co zrobił dla Huty, dla rodziny i dla Stowarzyszenia. 


Lokalizacja grobu: XXXIX / B / 14