Menu

DAROCHA MARIA

ur. 29.12.1953 - zm. 21.01.2018

Dnia 21 stycznia 2018 roku, w wieku 65 lat, odeszła do wieczności Maria Darocha, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli. Maria Darocha ze stalowowolskim magistratem związana była nieprzerwanie od 22 lat. Niezwykła osoba, ogromnego serca i dobroci. Swoją pracę wykonywała z wielką pasją i zaangażowaniem. W 1978 roku ukończyła studia magisterskie na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zdobywając tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. W 1986 roku uzyskała uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od sierpnia 1978 roku rozpoczęła pracę w Dziale Inwestycji Huty Stalowa Wola na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych. Od 1993 roku pełniła funkcję specjalisty technologa w Biurze Obrotu Nieruchomościami HSW. W 1996 roku została zatrudniona jako inspektor w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli. Na początku września 2008 roku natomiast objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego w stalowowolskim Urzędzie Miasta.


Lokalizacja grobu: Z / F / 2