Menu

LINEK HENRYK

ur. 11.12.1933 - zm. 21.05.2005

Henryk Franciszek Linek urodził się 11 grudnia 1933r. w Grodzisku Górnym, pow. Leżajsk, woj. Rzeszów, gdzie ukończył Szkołę Powszechną w roku 1946. Dalszą naukę podjął w Państwowym Liceum w Leżajsku, w którym złożył maturę w roku 1951. Studia wyższe odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim  Wydział Matematyczno – Fizyczno – Chemiczny w Krakowie, gdzie w roku 1955 uzyskał tytuł magistra matematyki. Dnia 16 sierpnia 1955r. został mianowany nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie. 
1 września 1960r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli, gdzie był zatrudniony do 1 sierpnia 1986r. W tym czasie wielokrotnie brał udział w kursach mających na celu podnoszenie poziomu własnej wiedzy. Posiadał w swoim dorobku kilka publikacji w Biuletynie Matematycznym KOiW Rzeszów. Do jego osiągnięć należało również rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, którzy bardzo dobrze zdawali egzaminy na studia wyższe oraz osiągali sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Przez szereg lat pełnił rolę opiekuna studentów wyższych uczelni odbywających w Liceum Ogólnokształcącym  praktyki pedagogiczne. Wielokrotnie uczestniczył w pracach  Rejonowych i Wojewódzkich Komisji Konkursów Matematycznych uczniów szkół średnich. Ponadto jako specjalista matematyki brał udział w egzaminach kwalifikacyjnych nauczycieli szkół średnich i egzaminach wstępnych dla kandydatów na wyższe uczelnie. Uczestniczył w działalności wielu organizacji społecznych, m.in. w NSZZ „Solidarność”  Ziemia Sandomierska, zyskując uznanie otoczenia. W dniu 13.10.1974r. decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej, a w roku 1982 w dniu 1 lutego uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. Dnia 1 sierpnia 1986r. przeszedł na emeryturę, jednak pracował nadal w niepełnym wymiarze godzin do 31 maja 1992 r. Zmarł 25 maja 2005 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.
 
 

Lokalizacja grobu: XXXII / D / 20