Menu

GUZEK BOLESŁAW

ur. 03.01.1931 - zm. 18.10.2017

Bolesław Guzek - niezapomniany nauczyciel i dyrektor stalowowolskich szkół. Bolesław Guzek urodził się 3 stycznia 1931r. w Rzeszowie. W okresie 1945-1950 był uczniem Gimnazjum i Liceum Przemysłu Hutniczego na terenie HSW, zdając egzamin dojrzałości w specjalności – technik mechanik. Po studiach na AGH w Krakowie w 1954r. uzyskuje tytuł inżyniera metalurga oraz na podstawie trwającego równolegle Studium Wojskowego, stopień oficera rezerwy artylerii. Nakazem pracy, obowiązującym w tym okresie absolwentów szkół technicznych, od 9 marca 1954r. pracuje w Hucie „SZCZECIN” w Szczecinie na stanowisku kierowniczym. Za porozumieniem stron od 1 września 1957r. wraca do Stalowej Woli i podejmuje pracę w Technikum Mechanicznym na ulicy Hutniczej w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych. Następnie za zgoda Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie i na wniosek Dyrekcji HSW, zostaje przeniesiony z dniem 31 sierpnia 1964r. do Zespołu Szkół Zawodowych Huty „Stalowa Wola” na stanowisko dyrektora szkoły. Rozbudowa Kombinatu i nowe zadania produkcyjne stawiają wysokie wymagania w zakresie ilości oraz umiejętności zawodowych pracowników. Po pewnych zamianach organizacyjno-lokalowych w budynku administracyjnym Odlewni Staliwa, zaistniała możliwość podwojenia ilości oddziałów ZSZ dla młodocianych. Uruchomiona zostaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych. Do 1977r. wybudowano jedynie warsztaty szkolne z opracowanego przez Warszawskie Biuro Projektowe Planu budowy kompleksu obiektów szkolnych, zlokalizowane poza terenem zakładu. Na wniosek Kombinatu HSW i za zgodą Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu 1 września 1978r. zostaje przeniesiony do pracy w KP HSW na stanowisko specjalisty ds. szkolenia. Równocześnie organizuje Ochotniczy Hufiec Pracy dla młodocianych oraz Podstawowe Studium Zawodowe dla uczestników OHP bez szkoły podstawowej. W roku 1979 ukończył Studium Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku „ metody zarządzania”. W okresie pracy zawodowej ciągle podnosi swoje kwalifikacje, podejmuje studia zaoczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziale matematyczno-fizycznym i uzyskuje w 1983r. tytuł magistra pedagogiki. Dnia 30 września 1990r. przechodzi na emeryturę. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń.


Lokalizacja grobu: A / A / 12