Menu

BRZEZIŃSKA TERESA

ur. 25.04.1934 - zm. 22.10.2016

Teresa Brzezińska - przepracowała długie lata w zawodzie jako nauczyciel języka polskiego. Podjęła pracę w roku 1959. Jako Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otrzymała bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do realizowania swojego powołana.

Praca dydaktyczna i wychowawcza była jej pasją. Rzetelnie i uczciwie przekazywała wiedzę, zgodnie z prawdą. Uczyła miłości do ojczyzny, wprowadzała uczniów w dziedzictwo kulturowe naszego narodu. Lubiła muzykę i teatr, dlatego z dużym zaangażowaniem pracowała wraz z uczniami, przygotowując przedstawienia teatralne i programy artystyczne na uroczystości państwowe i szkolne.

Stale podnosiła swoje kwalifikacje. Ukończyła kurs wiedzy o sztuce, teatrze i filmie. Jej uczennice, Absolwentki Liceum Ekonomicznego, podejmowały studia polonistyczne i kończyły je pomyślnie.


Lokalizacja grobu: II / N / 29