Menu

MIKA MICHAŁ

ur. 10.12.1911 - zm. 21.01.1999

Michał Mika urodził się 10 grudnia 1911r. w Radwańcach, jego ojciec był gajowym, a matka gospodynią domową. Szkołę powszechną, a następnie Seminarium Nauczycielskie Męskie ukończył w Sokalu. Odbył służbę wojskową we Lwowie i od września 1934r. objął posadę nauczyciela w Inspektoracie Szkolnym w Sinku. W 1939 brał udzial w kampani polsko - niemieckiej, w czasie której zostal ranny i dostal się do szpitala jako jeniec. Uciekł ze szpitala i po powrocie do domu pracowal Polskiej Szkole Powszechnej w Tyniowicach. 20 maja 1942r. zostal aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu, a następnie wywieziony do Oświęcimia. Był przewożony z obozu do obozu, aby po zakończeniu wojny wrócić do Polski w lipcu 1945r. Natychmiast zgłosił się do pracy Inspektoracie w Jarosławiu. Znow pracował jako nauczyciel w  Tyniowicach, potem przeniósł się do Więckowic k/ Jarosławia, gdzie  organizował szkołę powszechną. W 1946r. przeniósł się do Gimnazjum Przemysłowego do Stalowej Woli. Tu pracował w Gimnazjum i Liceum do 1 września 1951r. Objął w nim funkcję kierownika, a z dniem 1 wrzesnia 1951r. zostal mianowany dyrektorem Zasadniczej Szkoly Zawodowej w Stalowej Woli. Z dniem 31 sierpnia 1973r. przeszedł na emeryturę.


Lokalizacja grobu: A / H / 4