Menu

SZELIGA WACŁAW

ur. 10.02.1919 - zm. 13.04.1967

Wacław Szeliga urodził się 10 lutego 1919 r. we wsi Klwatka. Zdobył kwalifikacje w zawodzie ślusarz w Szkole Dokształcającej Zawodowej w Pionkach. Następnie ukończył Liceum Mechaniczne dla dorosłych w Bytomiu, a w 1949 r. eksternistycznie Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. W latach 1950-51 był słuchaczem Państwowego Studium Pedagogiczno – Administracyjnego Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. W latach 1946-48 pracował w Zakładach Azotowych w Bobrku, potem w Hucie Bobrek w charakterze technika- mechanika. Rok był dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Elblągu, skąd został oddelegowany z dniem 1 września 1952 r. do pracy na stanowisku dyrektora Technikum Hutniczego w Stalowej Woli. 18 września 1958 r. odszedł ze szkoły do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej przy HSW w Stalowej Woli.


Lokalizacja grobu: IX / B / 3