Menu

BIŁYK EDWARD

ur. 12.03.1914 - zm. 28.11.1999

Edward Biłyk urodził się 12 marca 1914 roku w Rawie Ruskiej, województwo lwowskie. Naukę w Szkole Podstawowej kończy w roku 1928. Kolejnym krokiem w zakresie wykształcenia jest podjęcie nauki w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie. W czwartym roku nauki tj. w marcu roku 1937 – zostaje powołany do odbycia służby wojskowej we Lwowie, którą kończy we wrześniu 1938r. i kontynuuje przerwaną naukę. W dniu 6 czerwca 1939r. zdaje egzaminy w zakresie nauk teoretycznych i ze sprawności artystyczno – technicznej, uzyskując dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia półwyższego. 

W lipcu 1939r. podejmuje pracę w Zakładach Południowych w Stalowej Woli na Wydziale Mechanicznym, gdzie jest zatrudniony do chwili wybuchu wojny. Od września 1939r. do sierpnia 1941r. pracuje jako rzeźbiarz w Rawie Ruskiej, skąd na skutek prześladowań okupanta hitlerowskiego zmuszony jest wyjechać. W październiku 1941r. podejmuje pracę w Ubezpieczalni Społecznej w Stalowej Woli, gdzie pracuje do lutego 1943r. Od marca 1943r. do lipca 1944r. pracuje w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Stalowej Woli.

W roku szkolnym 1945/1946 zatrudniony jest w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Stalowej Woli w charakterze kontraktowego nauczyciela rysunków i zajęć praktycznych. Od 1 września 1949r. do 31 sierpnia 1960r. pracuje jako nauczyciel rysunku technicznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Stalowej Woli, a od września 1962 roku do sierpnia 1968 roku w Liceum Ogólnokształcącym w charakterze nauczyciela rysunku i zajęć technicznych.

Zmarł w dniu 28.11.1999 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.


Lokalizacja grobu: XVI / D / 8