Menu

JOCEK ZDZISŁAW LEONARD

ur. 01.05.1941 - zm. 07.04.2010

Zdzisław Leonard Jocek był długoletnim i zasłużonym pracownikiem Huty Stalowa Wola. Urodził się 1 maja 1941 r. w Rzeczycy Ziemiańskiej, gdzie ukończył szkołę podstawową. Ze Stalową Wolą związany był od 1956 r. kiedy zaczął naukę w Zasadniczej Szkole Hutniczo-Metalowej Ministerstwa Oświaty w Stalowej Woli o specjalności Formierz.

Pracę w Hucie Stalowa Wola rozpoczął w 1959 r. jako Formierz-Odlewnik, następnie był Brygadzistą oraz Oddziałowym Społecznym Inspektorem Pracy na Wydziale H-7. W 1980 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Stalowej Woli. W 1982 r. otrzymał Tytuł Mistrza w zawodzie Formierz-Odlewnik. Na emeryturę przeszedł ze stanowiska Brygadzisty w 1998 r.

Za długoletnią, nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w Hucie Stalowa Wola został odznaczony:

  • Odznaką Za Zasługi Dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego,
  • Odznaką Zasłużony Dla Huty Stalowa Wola,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • Złotym Krzyżem Zasługi w 1989 r.

Zdzisław Jocek był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Zmarł 7 kwietnia 2010r. w Stalowej Woli.

Cześć Jego Pamięci!


Lokalizacja grobu: XL / E / 2