Menu

WYSOKIŃSKI STANISŁAW

ur. 08.10.1939 - zm. 23.12.2014

Był jednym z długoletnich pracowników Huty Stalowa Wola, tych, którzy rozwijali jej produkcję i przyczyniali się do nowoczesności. Urodził się 8 października 1939 r. we wsi Celiny Tuchowieckie w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w technikum elektryczynym, którą ze względu na trudne warunki bytowe po dwóch latach musiał przerwać. Rozpoczął pracę zarobkową najpierw w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych, a potem od kwietnia 1959 roku w Hucie Stalowa Wola. Karierę zawodową w Hucie rozpoczął od pracy montera w wydziale elektrycznym. W międzyczasie ukończył technikum i awansował na stanowisko mistrza. Podjął też studia techniczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, które ukończył na początku lat siedemdziesiątych. Gdy organizowano w Hucie Zakład Doświadczalny, przeniósł się do tej firmy i jak się okazało pracował w niej przez dwadzieścia sześć lat. Jego domeną zawodową była budowa prototypów maszyn budowlanych. Kierował wytwarzaniem pierwszych egzemplarzy ładowarek, ciągników gąsienicowych a także transporterów wojskowych. Gdy przechodził na emeryturę w kwietniu 1996 roku z Wydziału Prototypów, powiedziano o nim że ,,z obowiązków wywiązywał się sumiennie, wykazując się pomysłowością i inicjatywą” i dodawano, że był rzeczowy, wymagający od pracowników, ale był równocześnie dla nich partnerem. Po przejściu na emeryturę współpracował ze swoim wychowankiem a potem szefem i dyrektorem Ryszardem Oczkowiczem w prywatnej stalowowolskiej firmie ,,Merol”. Nad jego grobem R. Oczkowicz powiedział: ,,Współpracowaliśmy w niej przez dziewięć lat i była to naprawdę owocna współpraca. Wtedy również Staszek Wysokiński wykazywał się cechami, które prezentował w okresie naszej wspólnej pracy w ośrodku badawczo-rozwojowym. Bardzo sobie ceniłem tę współpracę, bardzo ceniłem Go jako pracownika i jako człowieka.” Stanisław Wysokiński zmarł 23 grudnia 2014 r. w Stalowej Woli. Spoczął na stalowowolskim cmentarzu żegnany przez rodzinę, przyjaciół, znajomych i dawnych współpracowników. 


Lokalizacja grobu: XLV / K / 4