Menu

ZAJĄC BŁAŻEJ

ur. 19.01.1910 - zm. 10.04.1988

Błażej Zając urodził się 19.01.1910 w Siedleczce, powiat Przeworsk. Tam też ukończył szkołę powszechną i w roku 1922 rozpoczął naukę w Prywatnym Gimnazjum Miejskim w Przeworsku. Po trzech latach, w roku 1925 przeniósł się do II Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. W tymże gimnazjum zdał maturę. Był rok 1930. W tym samym roku zapisał się na Wydział humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studiował filologię klasyczną. Dyplom magistra filozofii uzyskał 23. 04. 1937 roku. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum TSL (Towarzystwo Szkół Ludowych) w Tarnopolu. W tym gimnazjum był zatrudniony od 1 lutego 1937 roku do 31 sierpnia 1938 roku. W następnym roku szkolnym podjął pracę w Prywatnym Polskim Gimnazjum koedukacyjnym w Horodence. Okres okupacji niemieckiej przeżył w Siedleczce, gdzie od 1 kwietnia 1940 roku do 30 sierpnia 1944 roku brał udział w tajnym nauczaniu jako nauczyciel i egzaminator. Po wyzwoleniu zaczynał pracę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysław Jagiełły w Przeworsku, gdzie uczył j. łacińskiego. 1 lutego 1946 roku gimnazjum zostało upaństwowione. Praca w  gimnazjum i liceum w Przeworsku trwała 10 lat. 31 sierpnia 1956 roku zostaje służbowo przeniesiony do Szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego  TPD w Stalowej Woli. Tutaj uczy języka łacińskiego i historii starożytnej do przejścia na emeryturę 31 sierpnia 1970 roku. Jeszcze przez siedem lat pracował w tutejszym Liceum w niepełnym wymiarze godzin. Pracę zakończył w roku 1977. Za swoje zasługi w krzewieniu oświaty, w październiku 1986 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 10 kwietnia 1988 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.
 
W 2005 roku jego szczątki zostały przeniesione na Cmentarz Komunalny w Wojkowicach.
 
 

Lokalizacja grobu: - / - / -