Menu

STOCHMAL WŁADYSŁAW

ur. 06.04.1946 - zm. 05.11.2014

Władysław Stochmal urodził się 06.04.1946 r. w Harcie koło Dynowa. W rodzinnych stronach ukończył szkołę podstawową i średnią. Studia wyższe podjął w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie. Swoje życie zawodowe i rodzinne związał ze Stalową Wolą. W latach 1969 – 1973 pracował jako nauczyciel ZSB, a następnie jako wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Hutniczej 17. W latach 1976 – 2006 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki, dziś ZS Nr2.

Dziełem Jego życia jest szkoła wybudowana z Jego inicjatywy i pod Jego kierunkiem. Niemal wszystkie prace wykonywane były przez uczniów i instruktorów w ramach zajęć praktycznych. Dyrektor Stochmal był prekursorem szkolnictwa zawodowego w regionie. Na przestrzeni lat szkoła ta stała się wiodącą placówką edukacyjną o wysokim poziomie nauki, zespołem z kilkoma typami szkół średnich i zawodowych z różnymi kierunkami kształcenia. Dzięki zabiegom tego charyzmatycznego Dyrektora przy szkole powstały również boiska sportowe, przychodnia lekarska, stolarnia i warsztaty szkolne, przebudowane w ostatnich latach Jego pracy na piękną salę widowiskową ze sceną teatralną i zapleczem. W kolejnych latach zrealizował pomysł wybudowania dachu mansardowego z poddaszem użytkowym, gdzie powstały nowocześnie wyposażone sale komputerowe i językowe. Był menedżerem z prawdziwego zdarzenia, wyprzedził swój czas, zarządzał szkołą mądrze i z pasją. Choć przyszło mu działać w czasach „gospodarki centralnie sterowanej”, potrafił pozyskiwać sprzymierzeńców dla realizacji swych działań. Był obdarzony twórczym talentem i zmysłem organizacyjnym. Zawsze życzliwy i uśmiechnięty. Był człowiekiem  znanym i szanowanym, liczono się z Jego zdaniem, czego wyrazem było powierzenie Mu w latach 1988- 1990 funkcji radnego Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli. Był niekwestionowanym autorytetem dla pracowników i uczniów. Ceniono Go za rzetelność, konsekwencję i osobistą skromność. Zawsze upominał się o kogoś, nigdy o siebie. Dbał o ludzi, dla których stworzył miejsca pracy, troszczył się o młodzież , dla której budował szkołę. W opinii uczniów Dyrektor Stochmal, to człowiek wielkoduszny i szlachetny, wymagający i sprawiedliwy. Był wyjątkową osobowością, to człowiek czynu. Spośród wielu nagród, jakie otrzymał za swą długoletnią pracę, jedna charakteryzuje Dyrektora najlepiej. Oto w 2008 roku przyznano Mu z okazji 70-lecia Stalowej Woli nagrodę „DEMIURG” MYŚL  PRACA  DZIEŁO.

Dziełem Jego życia jest piękna szkoła, pomnik, jaki pozostawia po sobie Wielki Człowiek - Twórca.

Zmarł w Stalowej Woli 05.11.2014 roku.


Lokalizacja grobu: Z / D / 39