Menu

PIELASZKIEWICZ WIESŁAW

ur. 19.01.1946 - zm. 13.10.2014

Wiesław Pielaszkiewicz urodził się 19 stycznia 1946 roku w Kraśniku. W swoim rodzinnym mieście uczył się aż do uzyskania wykształcenia średniego. Ukończył Kraśnickie Technikum Mechaniczne, później podjął studia na Wydziale Elektronicznym Politechniki Warszawskiej. W 1971 ukończył edukację jako inżynier i rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola w dziale Inwestycji jako stażysta. Awansował na wyższe stanowisko aż do głównego specjalisty od spraw mechanicznych. W czerwcu 1979 roku został powołany na stanowisko wiceprezydenta Stalowej Woli. W 1981 roku wygrał wybory na prezydenta Stalowej Woli. Za jego kadencji, mimo krachu gospodarczego i stanu wojennego, postawały nowe bloki, szkoła podstawowa "dziesiątka”, zrealizowano odcinek ulicy Poniatowskiego, wybudowano dwa żłobki, powstała kaplica św. Anny, dom parafialny św. Floriana, kaplica Trójcy Przenajświętszej, powstała też magistrala wodociągowa na osiedlu Młodynie, utworzono pawilony rzemieślnicze z Domem Rzemieślnika, rozpoczęto budowę miejskiej oczyszczalni ścieków, powstała pierwsza nitka wiaduktu nad torami, utworzono centralną stołówkę w HSW, gdzie teraz jest Inkubator Technologiczny. Był pierwszym prezesem klubu MKL "Sparta” Stalowa Wola, utworzonego w grudniu 1982 roku. W tym samym roku zrezygnował ze stanowiska prezydenta i został prezesem Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Różnych. W latach 1986 – 1990 był w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Jego dalszą aktywność zawodową przekreślił stan zdrowia. Przeszedł na rentę w 1992 roku, a w 2006 roku na emeryturę. Do śmierci mieszkał w Stalowej Woli.


Lokalizacja grobu: XLV / I / 2